متن آهنگ ابدی از سهراب ام جی

اره هنوز راس راس راه میرم
یهو مث آفتاب تابیدم
قیافمم آشناس تا دیدن
همش منو بهم نشون میدن
هییی
کی اومده ها؟؟؟؟؟؟
شخصیه!!!
من در نمیزنم میام بالگد جایی نمیرم اینجام تاابد
نرم میرم واسه حل هرچی سختی ما ازاولم با مسایل یه کله ور میرفتیم اصن
سرم که درد نمیکنه واسه دردسر ولی باید ضربه زد
بعدشم کله کرد
دلمم سیر باشه باز فکره گرسنس
طعمه هام درشتن من لقمه هام درستس
یه سریام میبرن تامیخورن لطمه
اینا گنده الکین همش حجمه
اینا نکته نسنجیدن فقط هجوه
دوتا جمله قشنگ میگن عمل کشکه
یه لقمه چپم میشن اصن مزه
الان وقت هضمه
بعدش یه خواب خوب میچسبه
اینا فک کردن همه چی به لفظه
نه نرسیده مغزه شون
چرخه غذا منظمه
بالاخره غوله به بقیه مقدمه
نه که عصبانی باشه فقط مسممه
اون همرو میخوره این مسلمه
هی ی ی ی ی ی
میخوان جاش خالی شه
اون ابدیه
میترسن آفتابی شه
اون ابدیه
غوله خوابه
غوله خوابه
غوله خوابه
وااااااای اگه پاشه
اینایی که نیستن تیز میشن هرروز
اگه منو ببینن سریع جیم میشن
نمیرن از رو ام خیلی حرف مفد
میزنن ولی آخرش تو گوشم ویز ویزن (زکی
اینا زیر دستین بهشون میز میدم
تا نوک قله بودم اینارو ریز دیدم
اه ه ه
من یه اسمم
من یه سبکم
یه پا شاه کبرام من اینا کبکن
جوجه هارو باید سیخشون زد
یه جا میخشون کرد
صدا جیغشون دراد نه…
از دهنمم آتیش میباره
جوری نیش میزنم نفهمن قاطیش چی داره
آره
اون که درندست آخرش برندست
تو این جنگل وحشیه درندشت
یکی چرندست اون یکی خزندس
از همه خفن تره اونی که خطر کرد
میخوان جاش خالی شه
اون ابدیه
میترسن آفتابی شه
اون ابدیه
غوله خوابه
غوله خوابه
غوله خوابه
وااااااای اگه پاشه
خیلیام خوش حالن فک میکنن رفتم من
میگن زن داره درگیره بچس
نه دیگه خستس
نه آرزوشونه که برم من
تا بیان توی لیگ برتر
حسودای بدبخت
دارن میسوزن از اعماق بستر
جلو روم الکی به به و چه چه
بعد پشتم میزنن هی دودستی خنجر
بلندشی دررن
من نه جایزه ای میخوام نه تشکر
نه دنبال مجیزم نه اهل تکبر
اهل اجرا فراتراز تصورم
دنبال راه حل منطقی بی تعصب
میخوام هرچی گفتم ببینن همشو
بیان بعدبیفتن بشینن فقط پشت
کمر قفل همم گرخیدن روی صندلی
من دیگه ابدی شدم بنده اولیش
مرگ اصن مرد یه دوتا چکم خورد
هه ه ه گوش کن
جلوم کفن شد
دیگه خفش کن
غوله خوابه
غوله خوابه
غوله خوابه
وااااااای اگه پاشه

Lyrics: Sohrab MJ
Produced By: Khashayar SR

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe