متن آهنگ اهل دل از امیر خلوت

دیگه آشناست دنیا با زیر ِ نافم
همه پولام و زدم
به *** گاو
دنبال ِ خدا میگشتم و تو قلبم بود
پیداش کردم و
شد کعبَم زود
آسمون، ماله منه هرجا باشم
خاک داره پیغام
از داداشم
میگه داری میخوری الکی غصه از چی
دیگه لاشخور نی
کسی تو گود ِ بعدی
تعارف ِ دور از جون مرگ حقه
یه سری به قبرش میزنم
هرچند هفته
تا یادم بمونه ته ِ مسیرم کجاست؟!
باس آدم بمونم و
وسیلم خداست
اینجا میچرخه رُل مث ِ زمین
اینجا مهدی به علی
علی گل بده امین
اینجا خورشید نمیخوابه باماس هرشب
تو تو آفسایدی
واسه همین بالاست پرچم
*همخوانی*
تو تو آفسایدی
واسه همین بالاست پرچم
تو تو آفسایدی
واسه همین بالاست پرچم
تو تو آفسایدی
واسه همین بالاست پرچم
اینجا خورشید نمیخوابه باماس هرشب
تو تو آفسایدی
واسه همین بالاست پرچم
*بخش 2*
با انواع ِ دودم هرموقع طرفم
آمادم واسه پذیرش ِ هرنوع ِ سرطان
میریم واسه ضبط هروقت حرف هست تو دل
درماندم و بی نیاز ِ درمان
حکم هرچی هست من خیلی وقته رد دادم
یه نواخت ِ همه چی
خیلی وقته پرگارم
زدم به بیخیالی منتظر ِ کلان الان دستای ِ گرم
قیمتی مث ِ طلان
نادر، رفیق ِ بی کلک
همه قهر با خود! حتی نی یکی بری درک باش
پول، میکنی توش یکی شنا
یکی نیست تو باغ و میده گوش یکی به ما شکر
اینجا میچرخه چرخ ِ فلک
هرچند مریض ِ و زده مغز ِ.کپک
ترک خورده دل ولی میتپه تو سینه… آااه
هنو داره دل میزنه تو سینه
*همخوانی*
هنو داره دل میزنه تو سینه (دوبار)
شکر
هنو داره دل میزنه تو سینه
*بخش 3*
اهل ِ دل بار اومدم نشدم لاشخور نبودم آروم قــدم
اینو میفهمم وقتی که کم میشه زور ِ پام
بعد ِ علی فقط یه مرده اونه بابام
اینو میفهمم دنیا کوچیکه، روزی کم ِ کم داریم دوتارو
که مثلا سر ِ مایه فلانی پسر ِ شد فوت
حتی شرمنده میشه گاهی ملک الموت… آااه
اینو میفهمم به حساب حساب ِ
تو هم بکن و برس به بِساب بِسابِت
فقط خداست که جوجه هارو میشماره آخر
اگه حال نمیکنی باهام نیس مهم واسم
پس
تو میخوای یه کله غرغر کنی
یه دور ِ همی دور ِ همه دور دور کنی
همه رو دور بزنی
د ِ واسا داش
داره هرچیزی تاوانی
پس واستا پاش

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe