متن آهنگ عالم یکرنگی از هایده

توی عالم یک‌رنگی بگو از چی تو دلتنگی
بازم از اون نگات پیداس که با من به سر جنگی
بازم از اون نگات پیداست
بازم ساده‌دل تنها نداری واسم آهنگی
بگو حرف توُ دلت نگذار بگو از چی تو دلتنگی
بگو حرف توُ دلت نگذار
چی دیدی چی شنیدی
که با من هر روز و هر لحظه یه رنگی
تو این شهر فرنگ، اینهمه رنگ، رنگ‌ و‌ وارنگ
واسه چی دورنگی
بابا سخته دورنگی
منو میشکنی آخر با کارات
من مثل ساغرم، تو سنگی
تو این دور و زمون میون دوتا مهربون
واسه چی زرنگی
بابا سخته زرنگی
توی عالم یک‌رنگی بگو از چی تو دلتنگی
بازم از اون نگات پیداس که با من به سر جنگی
بازم از اون نگات پیداست
دلم دفتر نقاشی شطرنج
پر از طرحی تموم، نیمه تموم از غم و از رنج
تو نقشش می‌کنی همچین و همچون بابا
تو رنگش می‌کنی تا بشه پرخون، بشه گلگون
چی دیدی چی شنیدی
که با من هر روز و هر لحظه یه رنگی
تو این شهر فرنگ اینهمه رنگ، رنگ‌ و‌ وارنگ
واسه چی دورنگی
بابا سخته دورنگی
منو میشکنی آخر با کارات
من مثل ساغرم تو سنگی
تو این دور و زمون میون دوتا مهربون
واسه چی زرنگی
بابا سخته زرنگی
توی عالم یک‌رنگی بگو از چی تو دلتنگی
بازم از اون نگات پیداس که با من به سر جنگی
بازم از اون نگات پیداست که با من به سر جنگی

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

نظر 1

Subscribe