متن آهنگ از فاطمه از ناصر عبدالهی

یا فاطمه‌ بنت‌ نبی‌، ای‌ همدل‌ و جان‌ و علی‌، 
ای‌ تاج‌ نور دنیا، یا زهرا 
یا فاطمه‌ سرخدا، ای‌ گوهرِ تاج‌ وفا، 
ای‌ باشکوه‌، ای‌ والا، یا زهرا، 
ای‌ دخت‌ گل‌! ای‌ یاسمین‌! ای‌ اسوه‌ زن‌ در زمین‌! 
ای‌ آسمان‌ از تو متین ‌ ای‌ آسمان‌ از تو متین 
‌ 
یا فاطمه‌ بنت‌ نبی‌! عشق‌ محمد با علی 
غیرت‌ حسین‌ از شیره‌جان‌ تو نوشید شیرخدا تا پای‌ جان‌ بهر تو کوشید 
شمع‌ تو از شیران‌ حق‌ پروانه‌ها ساخت ‌ از زینب‌ زهرا نشان‌ افسانه‌ها ساخت 
مریم‌ گل‌ آرای‌ مسیح‌ چون‌ ژاله‌ تو باغ‌ نجابت‌ خرم‌ از آلاله‌ تو 
ام‌ ابیها! ام‌ نور! ای‌ بی‌نهایت‌! ای‌ مظهر شور و شرف‌ شرم‌ و شفاعت‌! 
حسن‌ برای‌ عشق‌ دین‌ مهر تو افروخت ‌ حسین‌ برای‌ حفظ‌ دین‌ قهر از تو آموخت 
‌ 
یا فاطمه‌! یا فاطمه‌! یا طاهره‌! مطهره‌! ای‌ تو صدیقه‌! زکیه‌! ام‌ ابیها! زهرا! 
یا فاطمه‌! یا فاطمه‌! یا مرضیه‌! یا راضیه‌! ای‌ شان‌ کوثر مهر تو! 
ای‌ هر چه‌ دریا! زهرا!

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe