متن آهنگ بابا کرم از آرمین نصرتی

♪♪♪ ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دستته
یه چشم به چشم تو چشم دیگم به دستته
امشب که مست مستم دست و پای غم رو بستم
امشب که لوله لوله از من مپرس که هستم
ساقی امشب می بده پیمونه پیمونه
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
دست غم کوتاهه ازین کنج میخونه
آنقدر مستم بکن تا من ببینم باز
هرچه عاقل مثل خود دیوونه دیوونه
ساقی از گوشه‌ی میخونه نرورم
خونه‌ی امیدمه، بذار بمونم
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
چلچراغ میخونه‌ت روشن بمونه
زنده باشی من زیر سایه‌ت بمونم
ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دستته
یه چشم به چشم تو چشم دیگم به دستته
امشب که مست مستم دست و پای غم رو بستم
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
امشب که لوله لوله از من مپرس که هستم
که بلده چشمک بزنه من من من من
که بلده خوب قرش بده من من من من
که بلده خوب قرش بده قرش بده و قرش بده
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
که بلده خوب قرش بده قرش بده و قرش بده
پیچ و تاب خوشکلش بده پیچ و تاب خوشکلش بده
آتیش نشانی بله بله
آتیش گرفته
هر چه قدر، هر چه قدر، هر چه قدر، ناز کنی، ناز کنی باز تو دلدار منی
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
هرچقدر هرچقدر عشوه کنی، عشوه بیای باز گل بی‌خار منی
حالا دیگه دیگه دیگه بازدم دیگه
مال منی، عشق منیشیشه بابا رو نشکنی
بابا کرم، بابا کرم، دوستت دارم
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
دوستت دارم و دوستم داری
ای دریغا که ندانسته گرفتار شدم
ای دریغا که ندانسته گرفتار شدم
اول عشق و خوشی نزد تو من خوار شدم ♪♪♪

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe