متن آهنگ بابا کرم از مهرداد آسمانی

1 نوامبر 2012 0 نظر فرآواز ، متن آهنگ ها

اگر میترسم از دنیا ، یه دشمن دارم ایشونه
یه دشمن دارم عین گل که زلفاشون پریشونه
اگر میل حرم دارم ، یه یار محترم دارم
شکستم شیشه ی غم رو خودم باباکرم دارم ، خودم باباکرم دارم (2)
به یاد قد رعناشون
بلند میشم جلو پاشون
چه آسون میکشد مارا
فدای قد و بالاشون
اگر میل حرم دارم ، یه یار محترم دارم
شکستم شیشه ی غم رو خودم باباکرم دارم ، خودم باباکرم دارم (2)
سراسر با دل تنگم یه جنگ تن به تن دارم
نه در غربت دلم شاد و نه جایی در وطن دارن ، نه جایی در وطن دارم
اگر میل حرم دارم ، یه یار محترم دارم
شکستم شیشه ی غم رو خودم باباکرم دارم ، خودم باباکرم دارم (2)

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید