متن آهنگ به سوی تو از معین راهبر

به سوی تو
ب شوق روی تو
ب طرف کوی تو
سپیده دم آیم
اگر تو را جویم
بگو کجاییییییی
نشان تو
گَه از زمین گاهی
ز اسمان جویم
ببین چه بی پروا
ره تو میپویم
بگو کجایی
کِی… رود رخ ماهت از نظرم
ب غیر نامت کِی نام دگر
اگر تو را جویم
حدیث دل گویم
بگو کجایی
اگر تو را جویم ، حدیث دل گویم
بگو کجایی
بدست تو دادم دل پریشانم ، دگر چه خواهی
یک دم از خیال من
نمیروی ای غزال من
دگر چه پرسی زحال من
تا هستم من
اسیر کوی توام
در آرزوی توام
اگر تو راجویم
حدیث دل گویم
بگو کجایی
به دست تو دادم
دل پریشانم بگو کجایی
فتاده ام از پا ، بگو که از جانم
دگر چه خواهی

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe