متن آهنگ بهت گفتم از ابی

بهت گفتم نرو گفتی
دلیلی داره هر رفتن
بهت گفتم بمون گفتی
بهونه ای میخواد موندن
مسیر ِ عشقمون آخر
به سمت ِ یک دو راهی رفت
نمیدونم که بین ما
کی راه ُ اشتباهی رفت
چیه تکلیف ِ قلبی که
یه عُمری با تو سر کرده
کسی که با تو راه ُ رفت
نمیشه بی تو برگرده
تنم جا مونده رو جاده
دلم رفته پی سایَت
زیر ِ هر سقفی که هستی
نگاهی کن به همسایت
به جای خالیِه یک عشق
نمیشه هرگز عادت کرد
به تو که راحتی بی من
فقط میشه حسادت کرد
همیشه پُشت تو بودم
همیشه رو به روم بودی
نخواستم چیزی از دنیا
خود ِ تو آرزوم بودی
چیه تکلیف ِ قلبی که
یه عُمری با تو سر کرده
کسی که با تو راه ُرفت
نمیشه بی تو برگرده
تنم جا مونده رو جاده
دلم رفته پی سایَت
زیر ِ هر سقفی که هستی
نگاهی کن به همسایت
به جای خالیِه یک عشق
نمیشه هرگز عادت کرد
به تو که راحتی بی من
فقط میشه حسادت کرد
همیشه پُشت تو بودم
همیشه رو به روم بودی
نخواستم چیزی از دنیا
خود ِ تو آرزوم بودی

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe