متن آهنگ بشمار از امیر تتلو

دوست داره * ببینه
هه بیاد * بگیره
من یه مخترعم
یه الماس مثل رستم و امینم!!
سر بی کلاه تز دار !!
مغز نیکلا تسلا
نمیدن دست اهلش اینجا اه
میکو ناکسا !! شهر عین رزیدنت ایول
زر میزنه پریزیدنت بیدل
هر لحظه یه چتی پیگیره
جَو تو این هوای درتی دلگیره !!
کله زرد مغز بنفش
رکورد سیاه با فیس مسخرش
به جزئیات عمل به اصل لگد بعد
اسمش میشه مصلحت من
دستمه اسلحم و کلت سیگار
بسمه هست قلم !!
یه خل بیمار وسط مزرعم
به کل بیدار از سر سم زدن
بو گوه میاد نزن به نسل لجن
تا گم شن زود اونایی که دست کجن
اون دشمن بود تو پوست دوست من
گرگ تو پوست گوسفند آ
خر ما از کره گی دم نداشت
وسط لمپناش
اسممون رد شدو امضا کردن نصف قم براش
هه
ماشالله همه دُم تراش
اوکی بکن ولی دزد نباش
عین جن میمونه فقط سُم نداشت
فُم لباش ممه کلفت یه جوینت براش
بپیچ بکش بکن بخواب دونت تلاش
هه
ما یه تیم پر تیکه پاره ایم
تو نقطه ی گنگ و پیکه قاره ایم
تحمل این بیتو نداری نه
مثه زهر خره سیکِ مارِ این !!
داعش یه نوع بچه بازیه
کارش به تو دست درازیه
میشه راحت خوارشو شکست
با عشق چون اینا صحنه سازیه
وقتی میزنه یکی به من
یعنی زده یکی به تیم
وقتی میزنه یکی به تیم
وقتشه یکی بشیم
هنو حرف دارم بگیر بشین
من خودم انتحارى ام
بحث کاره ؟ من عند کاری ام !
سربازا سر به عشق ما میدن
پ نگی روم حتی اشتباهی ام
عین من نیست تو اینا
مثه منو فقط تو فیلما دیدن
توی دنیای روتین خوابیدن
به یه مشت خزو پوتین پا میدن
لاکچری کت واک طوری
انگار که دارن رو مین راه میرن
قهرمان رو میز با میله ن
فرقی نداره شومیز یا پیرهن
هرچی تنته شب زیر پای منه
پ اینهمه بیخودی خوب نیست مالیدن یه
تُپُلِ موقت ، ترجیحا تو پُر بلند قد ،
تاکید میکنم موقت ، شاسی شلواری
رو پا مرتب ، پُر از برق ، منظم !
همه چی اوکی کن از قبل
بعد فقط عقب جلو مربع
فقط عقب جلو مربع
زندگی واسه اینا یعنی همین
چند نفر زدی زمین ، رووو
به چندتای بعدی ندین
آ کاری کردم عادّی شن بَد
نگو حق نی که بات میشم بَد
نگو نقد نى که کارتی شم هست
نگو چک نزد که آتیشم زد
نگو چک نزد که آتیش هم زد
برو جلو بشکاف
بشمار
دشمنو نده بش گاف
بشمار
حرف نزن از رو اجبار
بشمار
بزن خط رو تکرار
بشمار
برو جلو بشکاف
بشمار
دشمنو نده بش گاف
بشمار
حرف نزن از رو اجبار
بشمار
بزن خط رو تکرار

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe