متن آهنگ باران و باور از علی جعفری

10 آگوست 2021 علی جعفری ، متن آهنگ ها
فروغِ نگاهت دلِ روبراهت مرا می کشاند به سمت رهایی تو بارانِ صبحی که شادابی از توست سرآغازِ شبهای مهتابی از توست در این سینه ی پر هیاهو در این خاطر پر تکاپو در این خانه ی بی ترانه در این خلوتِ عاشقانه چنین موجِ بی تابی از توست مرا پیشِ آرامشِ بی کرانت مرا سویِ آزادیِ آسمانت مرا سمتِ مهرابِ رنگین کمانت به شادابیِ خنده ی مهربانت مرا پیشِ باران و باور ببر به مهمانیِ آب و آذر ببر من از خویش بی نامِ تو می هراسم من از پیش پیش از خودم تو را می شناسم تو را می شناسم