متن آهنگ دریا از علی کرمی

26 سپتامبر 2020 علی کرمی ، متن آهنگ ها

Gözlerim kapıda, kulağım sesde
Bir gelebilsen ah bir gelebilsen
Bu nasıl bir sevda, bu nasıl bir aşk?
Bir bilebilsen ah bir bilebilsen
Hasretin bölerken uykularımı
Çaresiz gizledim duygularımı
Seni kaybetmenin korkularını
Bir yenebilsem ah bir yenebilsem
Seni kaybetmenin korkularını
Bir yenebilsem ah bir yenebilsem
Ömrümü yoluna serildiğini
Gözümde yaş olup dizildiğini
Çılgınlar misali sevildiğini
Bir görebilsen ah bir görebilsen
Hasretin bölerken uykularımı
Çaresiz gizledim duygularımı
Seni kaybetmenin korkularını
Bir yenebilsem ah bir yenebilsem
Seni kaybetmenin korkularını
Bir yenebilsem ah bir yenebilsem
Seni kaybetmenin korkularını
Bir yenebilsem ah bir yenebilsem
———
چشم هایم به در است ، گوشم به صدا می رسد
اگر فقط شما می توانید بیایید آه فقط بیایید
این چه نوع عشق است ، این چه نوع عشقی است؟
فقط اگر می توانستید آه را بدانید فقط اگر بدانید
در حالی که حسرت تو خواب مرا قطع می کند
احساساتم را درمانده پنهان کردم
ترس از دست دادن شما
اگر من فقط می توانستم آه را بزنم ، اگر فقط می توانم بزنم
ترس از دست دادن شما
اگر من فقط می توانستم آه را بزنم ، اگر فقط می توانم بزنم
که زندگی من گذاشته شده است
که اشک تو چشمانم است
که دیوانه وار دوست داری
فقط اگر می دیدی آه فقط اگر می دیدی
در حالی که حسرت تو خواب مرا قطع می کند
احساساتم را درمانده پنهان کردم
ترس از دست دادن شما
اگر من فقط می توانستم آه را بزنم ، اگر فقط می توانم بزنم
ترس از دست دادن شما
اگر من فقط می توانستم آه را بزنم ، اگر فقط می توانم بزنم
ترس از دست دادن شما
اگر من فقط می توانستم آه را بزنم ، اگر فقط می توانم بزنم