متن آهنگ عید می آید از علیرضا عصار

16 مارس 2019 علیرضا عصار ، متن آهنگ ها

شب عیدست سر سفره خالی خوابیم
مادرم زل زده به خانه ی یک پیمانه
همه خوابیم چرا که پدرم از شرمش تا نخوابیم
محال است بیاید خانه
عید هر سال برای منو اهل خانه
روز خوب پدری هست که دائم سفرست
حال مارا کمی امسال همه می فهمند
عید امسال برای همه روز پدر است
عید می آید اگر بر سر این سفره
شبی دست خالی پدر مظهر اعجاز شود
قلب این خانه گرفتست هوا میخواهد
عید می آید اگر پنجره ای باز شود
عید با سبزه و سیب آمده از راه
ولی بار بر شانه ی ما قد دماوند شده
جای سکه وسط سفره ی عیدم خالیست
ارزش سکه در این شب مگر چند شده
یک نفر بود که از سفره ی شامش با عشق
کوچه کوچه به یتیمان همه شب نان می داد
کاش امروز هم او بود که جای سکه
آهن تسته به امثال عقیلان می داد
عید روزیست که هر سفره پر از نان باشد
عید روزیست که ما حق کسی را نخوریم
نان در این شهر پر از خرمن گندم
حتما آنقدر هست که ما نان کسی را نبریم
که ما حق کسی را نخوریم

Lyrics : Roozbeh Bemani
Music : Alireza Assar
Arrangement : Saeed Zamani

متن آهنگ من ایرانیم از علیرضا عصار

20 می 2018 علیرضا عصار ، متن آهنگ ها

وطن می تپد روی پیراهنم
چه مانده به جز پرچمم از تنم
من از سمت ماه و پلنگ آمدم
من از پرچمی با سه رنگ آمدم
من آینده ی روشن آرشم
مهارم نکن شعله ی آتشم
درخشیده خورشید بر شانه ام
من آماده ی خلق افسانه ام
من از نسل دل های بارانی ام
من اهل رفاقت به آسانی ام
پر از کوچه های چراغانی ام
تو اهل کجایی من ایرانی ام
ایران ایران ایران ایران..
همه اعتبار و غرورم وطن
شعارم وطن شعروم وطن
عشق از همین پرچم آغاز شد
و دروازه های جهان باز شد
به عشق و جنون می رسد ریشه ام
به جز آشتی نیست اندیشه ام
در اندیشه ام رد پاییز نیست
سر انجام بازی غم انگیز نیست
من از نسل دل های بارانی ام
من اهل رفاقت به آسانی ام
پر از کوچه های چراغانی ام
تو اهل کجایی من ایرانی ام
من از نسل دل های بارانی ام
من اهل رفاقت به آسانی ام
پر از کوچه های چراغانی ام
تو اهل کجایی من ایرانی ام
من ایرانی ام
من ایرانی ام
من ایرانی ام

متن آهنگ عاشق از علیرضا عصار

17 مارس 2018 علیرضا عصار ، متن آهنگ ها

یه طرف فتنه ی زیبایی تو
یه طرف هم این دل بی همه چیز
من بهم میریزم از غصه ی تو
بعد از این دیگه منو بهم نریز
دلهره دارم از اینکه یه شبی
دست من پنجره رو باز کنه
ببینم ماه شدی حتی خدا
تورو با عشق بر انداز کنه
جای تو تو قلبمه حال من با تو خوشه
ترس از دست دادنت داره منو میکشه
جای تو تو قلبمه حال من با تو خوشه
ترس از دست دادنت داره منو میکشه
همه ی وجودم امشب عشقه
تو که هستی حس خوبی دارم
لحظه رامه خونه امن راحت باش
من غماتو پشت در میذارم
جای تو تو قلبمه حال من با تو خوشه
ترس از دست دادنت داره منو میکشه
جای تو تو قلبمه حال من با تو خوشه
ترس از دست دادنت داره منو میکشه

Lyrics : Afshin Moghaddam
Music : Alireza Afkari
Arrangement : Saeed Zamani

متن آهنگ جز عشق نمی خواهم از علیرضا عصار

23 نوامبر 2017 علیرضا عصار ، متن آهنگ ها

از آن تب جان کاهم در هر نفس و آهم
هر نقطه ای از راهم جز عشق نمیخواهم
این سفره ی شاهانه سهم توی دیوانه
از صاحب این خانه جز عشق نمیخواهم
چرخیدمو چرخیدم حال همه را دیدم
از حال تو فهمیدم جز عشق نمیخواهم
این مال و منال تو چون شیر حلال تو
از فکر و خیال تو جز عشق نمیخواهم
هر آن تو با من گفت در جان تو با من گفت
چشمان تو با من گفت جز عشق نمیخواهم
هر ذره که جان دارم از عشق نشان دارد
از هرکه روان دارد جز عشق نمیخواهم
ابرویت خوش رقصی گیسویت
از این همه جادویت جز عشق نمیخواهم
وقتی که تو خوشبختی کم میشود این سختی
با اینهمه بدبختی جز عشق نمیخواهم
چرخیدمو چرخیدم حال همه را دیدم
از حال تو فهمیدم جز عشق نمیخواهم
وقتی که تو خوشبختی کم میشود این سختی
با اینهمه بدبختی جز عشق نمیخواهم

Lyrics : Roozbeh Bemani
Music : Pouya Nikpour
Arrangement : Pouya Nikpour