متن آهنگ اگر می دانستی از الیف کایا

27 سپتامبر 2020 الیف کایا ، متن آهنگ ها

Gözlerim kapıda, kulağım sesde
Bir gelebilsen ah bir gelebilsen
Bu nasıl bir sevda, bu nasıl bir aşk?
Bir bilebilsen ah bir bilebilsen
Hasretin bölerken uykularımı
Çaresiz gizledim duygularımı
Seni kaybetmenin korkularını
Bir yenebilsem ah bir yenebilsem
Seni kaybetmenin korkularını
Bir yenebilsem ah bir yenebilsem
Ömrümü yoluna serildiğini
Gözümde yaş olup dizildiğini
Çılgınlar misali sevildiğini
Bir görebilsen ah bir görebilsen
Hasretin bölerken uykularımı
Çaresiz gizledim duygularımı
Seni kaybetmenin korkularını
Bir yenebilsem ah bir yenebilsem
Seni kaybetmenin korkularını
Bir yenebilsem ah bir yenebilsem
Seni kaybetmenin korkularını
Bir yenebilsem ah bir yenebilsem
———
چشم هایم به در است ، گوشم به صدا می رسد
اگر فقط شما می توانید بیایید آه فقط بیایید
این چه نوع عشق است ، این چه نوع عشقی است؟
فقط اگر می توانستید آه را بدانید فقط اگر بدانید
در حالی که حسرت تو خواب مرا قطع می کند
احساساتم را درمانده پنهان کردم
ترس از دست دادن شما
اگر من فقط می توانستم آه را بزنم ، اگر فقط می توانم بزنم
ترس از دست دادن شما
اگر من فقط می توانستم آه را بزنم ، اگر فقط می توانم بزنم
که زندگی من گذاشته شده است
که اشک تو چشمانم است
که دیوانه وار دوست داری
فقط اگر می دیدی آه فقط اگر می دیدی
در حالی که حسرت تو خواب مرا قطع می کند
احساساتم را درمانده پنهان کردم
ترس از دست دادن شما
اگر من فقط می توانستم آه را بزنم ، اگر فقط می توانم بزنم
ترس از دست دادن شما
اگر من فقط می توانستم آه را بزنم ، اگر فقط می توانم بزنم
ترس از دست دادن شما
اگر من فقط می توانستم آه را بزنم ، اگر فقط می توانم بزنم

متن آهنگ به دیوانه برگرد از الیف کایا

2 می 2018 الیف کایا ، متن آهنگ ها

Yüreğin yanıyorsa
اگه دلت داره میسوزه
Uzak dur, bana sorma
دور باش و ازم نپرس که
Hesap ver, yanacaksa yansın
جواب بده، اگه قراره بسوزه پس بسوزه
Bilirim, insan zaten soğuyor,
می دونم که آدم زاتا سر میشه
Yandığıyla kalıyor,
با سوختن اش میمونه
Daha ne söyleyeyim?
دیگه چی بگم؟
Kırılmadık bir yer varsa
اگه جایی نمونده که نشکسته باشه
Sor kalbine yaşıyor mu hala?
از قلب ات بپرس که هنوز زنده ست آیا؟
Soramam, sana hala nasılım bilemezsin unuttum
نمی تونم بپرسم، فراموش کردم که من هنوز چطورم، نمی دونم
Sende kaldı bildiğim
دانسته هایم پیش تو موند
Arıyor kalbim hala yerini bulamaz sevgilim
قلبم هنوز داره میگرده، جاتو نمی تونه پیدا کنه معشوقه ام
Anladım ki sendeyim
فهمیدم که در تو ام
Deliye dön gel
برگرد پیشه این دیوونه
Deliye dön gel
برگرد پیشه این دیوونه
Bırak onları
ولشون کن اونها رو
Geriye dön gel
برگرد به پیشم
Deliye dön gel
برگرد پیشه این دیوونه
Deliye dön gel
برگرد پیشه این دیوونه
Bırak onları
اونها رو ول کن
Geriye dön gel
پرگردد پیشم