متن آهنگ خوشبختی از فرشاد شکور

10 آگوست 2021 فرشاد شکور ، متن آهنگ ها
کی مثل تو دلبری داره آخه خوش خنده ی من تو فقط نگام‌ کن و حرفاتو با خنده بزن کی مثل تو میتونه انقد با دلم کنار بیاد آخه جز من کی میتونه انقدر تو رو بخواد خوشی هامون با هم دستامون تو دست هم پا به پای‌ هم میمونیم تا ابد تو قلب هم سمت خوشبختی رو میریم پشت سر هرچی غمه من میگم‌ دوست دارم تو میگی خیلی کمه ناز چشمات میبینم دلم‌ آروم میشه تو فقط نگام کنی حال دلم خوب میشه از دلم دور نشی که بی تو یه بیتابم من تو رو هر روز تا نبینم شبا بیخوابم من خوشی هامون با هم دستامون تو دست هم پا به پای‌ هم میمونیم تا ابد تو قلب هم سمت خوشبختی رو میریم پشت سر هرچی غمه من میگم‌ دوست دارم تو میگی خیلی کمه