متن آهنگ شب آفریدی از غزل شاکری

4 آگوست 2016 غزل شاکری ، متن آهنگ ها

شب آفریدی، شمع آفریدم
خاک آفریدی، جام آفریدم 
بیابان و کوهسار و راغ آفریدی
خیابان و گلزار و باغ آفریدم  
آنم که از سنگ آیینه سازم 
آنم که از زهر نوشینه سازم  
مممممم مممممم مممممم ممممممم ممممممم

Lyrics: Eghbal Lahouri

متن آهنگ قلک از غزل شاکری

4 آگوست 2016 غزل شاکری ، متن آهنگ ها

میخوام یه قلک بسازم از دلم
حواسمو جمع کنمو
یه روزی به وقتش که پر شد
بشکنو آبروی عشقو بخرم
میخوام یه قلک بسازم از دلم
که وقتی که صبح شد
که رد شد تمام بد دلیها
تمام دلخوری ها
تموم لحظه هایی که سر شد
به ترسو به وحشت
از اینکه یار نباشه
رفیقو پا نباشه
به احد عشق وفا نباشه
….
همه غم ها رو بغچه کنم و دور بریزم
جای عشقو تو دل وا کنم
آبروی عشق رو بخرم