متن آهنگ ذهنم اگر بمانم از کادبوستانی

10 فوریه 2021 کادبوستانی ، متن آهنگ ها

اگه بمونی مشکلی نداری؟
با هوا ترکیب می شوم
اوه ، من هرگز این را به تنهایی احساس نکرده ام
اگه بمونی مشکلی نداری؟
من نگهبان شبهای تو هستم
تبدیل غم و اندوه خود را به طلا
آیا شما برای وام های من پرداخت می کنید؟
“چون من آن را درست نمی کنم” تا استخوان های قدیمی
آیا می توانید سیگنال های دود من را بخوانید؟
به جهان هستی گوش دهید ، ممکن است پاسخی پیدا کنید
عشق اینجاست و همه جا ، نترس
به جهان هستی گوش دهید ، ممکن است پاسخی پیدا کنید
عشق اینجاست و همه جا ، نترس
اگه بمونی مشکلی نداری؟
صورت تو مرا آزار می دهد
پاسخ ها را در رویاهایم پیدا خواهم کرد
من هنوز روی شما آویزان هستم
سکوت شما یک جاده مرگبار غبارآلود است
چه کسی می داند که در آن باد خواهد کرد
به جهان هستی گوش دهید ، ممکن است پاسخی پیدا کنید
عشق اینجاست و همه جا ، نترس
به جهان هستی گوش دهید ، ممکن است پاسخی پیدا کنید
عشق اینجاست و همه جا ، نترس
من فقط یک مرد گمشده در فضا هستم
صدا کردن ، به امید شنیدن چیزی برگشت
چیزی به عقب
من فقط یک مرد گمشده در فضا هستم
صدا کردن ، به امید شنیدن چیزی برگشت
چیزی به عقب
به جهان هستی گوش دهید ، ممکن است پاسخی پیدا کنید
عشق اینجاست و همه جا ، نترس
به جهان هستی گوش دهید ، ممکن است پاسخی پیدا کنید
عشق اینجاست و همه جا ، نترس
به جهان هستی گوش دهید ، ممکن است پاسخی پیدا کنید
عشق اینجاست و همه جا ، نترس
نترس ، نترس

متن آهنگ نجاتم بده از کادبوستانی

9 مارس 2018 کادبوستانی ، متن آهنگ ها

Save me from me
Go on and leave me
I’m not sure you need me
So don’t cry over me
Save me from me
Go on and leave me
I’m not sure you need me
So don’t cry over me
If you wanna stay growing up with me
If you wanna go I’m the one you need
If you wanna stay growing up with me
If you wanna go I’m the one you need
If you wanna stay growing up with me
If you wanna go I’m the one you need
If you wanna stay growing up with me
If you wanna go I’m the one you need
Save me from me
Take me out to breathe
This time I’m ready,
Ready to escape
Round and round I’m turning around
I’m in a cage so help me to fly
Up in the sky feeling high
I see the moon my heart is full
I see the moon my heart is full
If you wanna stay growing up with me
If you wanna go I’m the one you need
If you wanna stay growing up with me
If you wanna go I’m the one you need
If you wanna stay growing up with me
If you wanna go I’m the one you need
If you wanna stay growing up with me
If you wanna go I’m the one you need