متن آهنگ طپش از کارن مهرصای

24 مارس 2020 کارن مهرصای ، متن آهنگ ها

واسه گفتن حرفام
واسه لرزش دستام
بهونه ای نیست
از وقتی رفتی
دنبال تو گشتم
نشونه ای نیست
آشوبه قلبم
خالیه دستم
اما چه فایده
این روزا عذابه واسم
زندگی من دیگه
همیشه رو آبه
تو نیستی همه چی
دلگیره واسم
دیگه ته خطم
براش مهم نیست
به چی میبازم
غرورمو که
ساده که باختم
طپش قلبم
رو به سکوته
دنیای بی من
سهم تو بوده
تعبیر خوابم
چقدر عجیبه
اون که دوسش داشتم
شده غریبه

Lyrics : Afshin Kamali
Music : Karen Mehrsay
Arrangement : Eliya Allahyar