متن آهنگ میرم که برگردم از کسری عزیزا

11 ژوئن 2017 کسری عزیزا ، متن آهنگ ها

میرم که برگردم میرم به تنهایی
اونی که می خوامو پیدا کنم جایی
میرم که برگردم تا هر کجاها بود
میرم که برگردم اما نه خیلی زود
میرم یه جای دور از سرزمین درد
این رفتنم شاید قلبی رو عاشق کرد
بزار بگن قلبش گرفت و کم کم مرد
بزار بگن شاید برید و کم اورد
شاید تو تنهایی اروم بشه حالم
اونجایی که سایه ام نیفته دنبالم
با اینکه میدونم از چیزی دلگیرم
اما من این حس نادیده میگیرم

متن آهنگ شهر کوچک از کسری عزیزا

11 آگوست 2015 کسری عزیزا ، متن آهنگ ها

دیگه هیچ گوشه ای دنج نیست
هنوز کفشام باهام قهرَن
برم هر جای این دنیا
پاهام پابنده این شهرَن
نه دیگه آسمون سقفِ
نه دنيا قد دستامون
نه دیگه میشه آروم شیم
شبیه بچه گی هامون
توُ هر گوشه ی این شهری
یکم گم شدن و حس کن
یه شب بیدار بمون تا صبح
تو هم حال منو حس کن
دیگه هیچ گوشه ایی دنج نیست
تموم شهر یه میدونه
دیگه هیچ کی توُ این دنیا
روی قولش نمی مونه
هنوز تصویر ما دوتا
توُ عکس یادگاری هست
حالا چشمات بجای من
توُی چشمای کی خیره است