متن آهنگ دلیل از کاوه نظران

1 آگوست 2020 کاوه نظران ، متن آهنگ ها

دلیل رفتن تو آره گناه من بود
گذشتن تو از من از اشتباه من بود
با رفتن تو دیدم چه بی‌کس و غریبم
در بند لحظه های بی حوصله اسیرم
بگذر تو از گناهم خطا و اشتباهم
برگرد و باش همیشه پناه و تکیه گاهم
برای آخرین بار گفتی خدانگهدار
بی آنکه داده باشی امید روز دیدار
شبای خالی از تو سپیده ای نداره
سخته بی تو رسیدن به فردای دوباره
بده به این شکسته یه فرصت دوباره
که شرم آنچه کردم منو آروم بذاره