متن آهنگ دایره وار از کیان پورتراب

24 ژوئن 2020 کیان پورتراب ، متن آهنگ ها

روز ، شب
روز ، شب
روز ، شب
روز ، شب
شب دایره وار ، دایره وار
دایره وار ، دایره وار
دایره وار ، دایره وار
روز ، شب
دایره وار ، دایره وار
روز ، شب
دایره وار ، دایره وار
روز ، شب
دایره وار ، دایره وار
روز ، شب
دایره وار ، دایره وار
روز ، شب
دایره وار ، دایره وار
روز ، شب
دایره وار ، دایره وار
روز ، شب

متن آهنگ طاقتم زیاده از کیان پورتراب

24 ژوئن 2020 کیان پورتراب ، متن آهنگ ها

سرم بالا رو ابرا
من توو این اتاق جا نمیشم
میدونم که یه روزِ زود
دوباره با خودم اندازه میشم
من طاقتم زیاده
من طاقتم زیاده
من طاقتم زیاده
من طاقتم زیاده
متن آهنگ کیان پورتراب به نام طاقتم زیاده