متن آهنگ گم کردن کسی از کیگو

1 اکتبر 2020 کیگو ، متن آهنگ ها

It’s a classic “me” mistake
Someone gives me love and I throw it all away
Tell me have I gone insane?
Talkin’ to myself but I don’t know what to say
‘Cause you let go
And now I’m holdin’ on
I guess you don’t know what you got
Until it’s gone
Sometimes you gotta lose somebody
Just to find out you really love someone
Oh-oh, and I do, and I do, and I do, yeah
Sometimes you gotta lose somebody
Just to find out you really love someone
Oh-oh, yeah
Sometimes you gotta lose somebody
So don’t tell me it’s too late
Hearts are made to bend, baby, please don’t let me break, yeah
I knew I should’ve stayed
‘Cause now you’re movin’ on and I don’t know what to say
‘Cause you let go (yeah, you let go)
And now I’m holdin’ on (I’m holdin’ on)
I guess you don’t know what you got
Until it’s gone
Sometimes you gotta lose somebody
Just to find out you really love someone
Oh-oh, and I do, and I do, and I do, yeah
Sometimes you gotta lose somebody
Just to find out you really love someone
Oh-oh, yeah
Sometimes you gotta lose somebody
Sometimes you gotta lose somebody, yeah
Sometimes you gotta lose somebody, yeah
Sometimes you gotta lose somebody, yeah
Sometimes you gotta lose somebody, yeah
Sometimes you gotta lose somebody
Just to find out you really love someone
Oh-oh, and I do, and I do, and I do, yeah
Sometimes you gotta lose somebody
Just to find out you really love someone
Oh-oh, yeah
Sometimes you gotta lose somebody
Ooh
Ooh
You gotta lose some
You gotta lose somebody

متن آهنگ واقعیت از کیگو

29 ژوئن 2020 کیگو ، متن آهنگ ها

من دوباره فکر می کنم
“سلام ، ما بیش از دوستان هستیم؟”
روزها سعی می کرد آن کلمات را بگوید
چون متوجه شده ام
که وقتی به تو نگاه می کنم
شما سر خود را چرخانده و به دور نگاه می کنید
دور رقصیدن در تاریکی احساس می شد
نمی توانید آن را بیرون کنید ، چرا اکنون نمی توانید به من بگویید
اوه ، من تمام شب از خواب رفته ام که نمی دانم چرا دروغ گفتی
وقتی حرف قلب شما بیش از آنچه گفته می شود
هر وقت به چشمان تو نگاه می کنم ، آن را حس می کنم
قلب شما همان چیزی نیست که همیشه می دانستم
و این حقیقت است
و این حقیقت است
و این حقیقت است
و این حقیقت است
و این حقیقت است
آن چیزهایی که ما می توانیم گفتیم
روی حلقه داخل سرم
هرجا که می روم با من است
ممکن است اشتباه شما باشد
خب این یک ریسکی است که خواهم گرفت
اگر نپرسم ، هرگز نمی دانم
دور رقصیدن در تاریکی احساس می شد
نمی توانید آن را بیرون کنید ، چرا اکنون نمی توانید به من بگویید
من تمام شب از خواب رفته ام که نمی دانم چرا دروغ گفته ای
وقتی حرف قلب شما بیش از آنچه گفته می شود
هر وقت به چشمان تو نگاه می کنم ، آن را حس می کنم
قلب شما همان چیزی نیست که همیشه می دانستم
و این حقیقت است

متن آهنگ مثل این است از کیگو

29 ژوئن 2020 کیگو ، متن آهنگ ها

شاید شما باید این دختر را تنها بگذارید
اما شما نمی خواهید
اما شما نمی کنید
اکنون شماره من را از تلفن خود پاک کنید
اما شما نمی خواهید
تو باید بری
اوه ، خط به خط ، باید درست آن را هجی کند
(بله)
من نمی دانم شما به دنبال چه چیزی هستید
اما فکر نمی کنم که من هستم
کاش می توانستم همه چیز خود را به شما بدهم
گرفتار اعتقاد نیست
احساس نمی کنم چه احساسی دارید
من فقط می گویم مثل این است
دیگر نیازی نیست که شما این حرف ها را بیشتر بگویید
من فقط می گویم “مثل این است (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “آن را ، بگو” (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “مثل این است (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “آن را ، بگو” (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “مثل این است (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “آن را ، بگو” (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “مثل این است (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “آن را ، بگو” (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم مثل این است
بله ، سلام ، یک دقیقه صبر کنید ، بیایید این را درست کنیم
تو تنها چیزی هست که به زندگی من احتیاج دارم
و من هرگز قبلاً دختری مثل شما را ملاقات نکرده ام
اگر لازم است بدانید می توانم همه چیز را برای شما تعریف کنم
ما قبلاً عالی بودیم و اشتباه کردم
به شما گفت همه من در آنجا بودم ، می توانیم سهام را بالا ببریم
حتی اگر من یک بازیکن هستم ، من فکر نمی کنم
حالا شما در تعطیلات ، دلهره هتل هستید
اوه ، بله ، شامپاین تمام روز
میامی با دوستانت ، نگران من نیستی
یک اتاق با یک سوئیت ، خیلی مست ، اتاق را از دست دادید
و من می دانم که ما بیش از این نیست ، حلقه ، شما می توانید نگه دارید ، ایی
ما فردا شب برمی گردیم ، بله (فردا شب)
این برای زندگی است ، شما می دانید که سوار می شویم یا می میریم ، بله (سوار شوید یا بمیرید)
برای شب تنها باشید اما هنوز مال من هستید
و من می خواهم با این شیطنت ها فقط برای از بین بردن زمان سرما بزنم
من فقط می گویم “مثل این است (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “آن را ، بگو” (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “مثل این است (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “آن را ، بگو” (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “مثل این است (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “آن را ، بگو” (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “مثل این است (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “آن را ، بگو” (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “مثل این است (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “آن را ، بگو” (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “مثل این است (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “آن را ، بگو” (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم مثل این است