متن آهنگ کاروسو از لوچانو پاواروتی

22 آگوست 2020 لوچانو پاواروتی ، متن آهنگ ها

اینجا جایی که دریا می درخشد
و باد قوی می بارد
در یک تراس قدیمی
روبروی خلیج Surriento
مردی یک دختر را در آغوش می گیرد
بعد از اینکه گریه کرد
سپس گلو خود را پاک می کند
و آواز دوباره شروع می شود
شما را خیلی دوست دارم
اما بسیار ، بسیار خوب ، می دانید
الان کانتونه
می دانید که خون درون رگ ها ذوب می شود
او چراغ ها را در وسط دریا دید
او به فکر شب های آنجا در آمریکا بود
اما این فقط لامپ ها بود
و دنباله سفید پروانه
او درد موسیقی را احساس کرد
از پیانو بلند شد
اما وقتی دید ماه از ابر بیرون آمد
حتی مرگ برای او شیرین تر به نظر می رسید
دختر را نگاه کرد
آن چشمان سبز مانند دریا است
سپس ناگهان یک اشک بیرون آمد
و او فکر کرد که در حال غرق شدن است
شما را خیلی دوست دارم
اما بسیار ، بسیار خوب ، می دانید
الان کانتونه
می دانید که خون درون رگ هایم ذوب شده است
قدرت اپرا
جایی که هر درام جعلی است
چه با کمی آرایش و بیان صورت
شما می توانید یکی دیگر شوید
اما دو چشم که به تو نگاه می کنند
خیلی نزدیک و واقعی
آنها باعث می شوند کلمات را فراموش کنید
آنها افکار را اشتباه می گیرند
بنابراین همه چیز کوچک می شود
حتی شبهای آنجا در آمریکا
شما می چرخید و زندگی خود را می بینید
مثل بیدار شدن یک پروانه
اما بله ، این زندگی به پایان می رسد
اما او زیاد در مورد آن فکر نکرد
برعکس ، او قبلاً احساس خوشبختی می کرد
و آهنگ او دوباره شروع شد
شما را خیلی دوست دارم
اما بسیار ، بسیار خوب ، می دانید
الان کانتونه
می دانید که خون درون رگ ها ذوب می شود
شما را خیلی دوست دارم
اما خیلی خوب می دانید
الان کانتونه
این خون درون رگها را ذوب می کند