متن آهنگ آتش گرفتم از مجید ماندگاری

20 جولای 2020 متن آهنگ ها ، مجید ماندگاری

آتش گرفتم در شعله چشمان خیست آخرین بار
آهسته گفتم اشک آفرین من به جانت دست نگه دار
جایی نرفتم آتش گرفتم آتش گرفتم
شیرین من رفت یک بیستون مانده و یک تیشه و فرهاد
آتش گرفتم رحمی بکن خاکسترم را نده بر باد
شیرین من رفت یک بیستون مانده و یک تیشه و فرهاد
آتش گرفتم رحمی بکن خاکسترم را نده بر باد نده بر باد
آرام جانم می رود چون دیگر آرامش ندارم
دنیا پس از تو با دلم دیگر سر سازش ندارد
بی تو کویرم شاید بمیرم
بعد از تو آسمان قلب من بارش ندارد
شیرین من رفت یک بیستون مانده و یک تیشه و فرهاد
آتش گرفتم رحمی بکن خاکسترم را نده بر باد
شیرین من رفت یک بیستون مانده و یک تیشه و فرهاد
آتش گرفتم رحمی بکن خاکسترم را نده بر باد نده بر باد