متن آهنگ آرمان از مارال جهانبخش

3 می 2018 مارال جهانبخش ، متن آهنگ ها

از آسمون
ارمان ارمان.. ارمان ارمان ماه می تابه
ماه می تابه
توی مزار عزیزم یارم خوابه
دلم براش خداجون چه بی تابه
لای لای لای لای
یادت باشه الا خدا ارمان ارمان که با یاری
که با یاری
دو عاشقه نازنین وفاداری
دلخوش به این گل من روزگاری
لای لای لای لای
فردا میاد بازم خورشید، بازم خورشید
ارمان ارمان.. ارمان ارمان ارمان ارمان ارمان ارمان
بازم خورشید بازم خورشید
دلت میشه عزیزم پر از امید
بازم میشه گل من بهارو دید
لای لای لای لای
از آسمون
ارمان ارمان.. ارمان ارمان ماه می تابه
ماه می تابه
توی مزار عزیزم یارم خوابه
دلم براش خداجون چه بی تابه
لای لای لای لای
یادت باشه الا خدا ارمان ارمان که با یاری
که با یاری
دو عاشقه نازنین وفاداری
دلخوش به این دل من روزگاری
لای لای لای لای