متن آهنگ تورو میخوام از متین صفوی

21 می 2020 متن آهنگ ها ، متین صفوی

پله شد شونه هام واسه پروازت ته این قصه هنوز بازه
جای زخمات هنوز تازه است کی مثل من با تو می سازه
چقدر صبر کردم که برگردی تو هم دردمی و هم دردی
چرا اومدی دیرشده دیگه همونم یه عاشق تو فرق کردی عشق بچگیم چه زود دیرشد اومدی اما این دلم پیر شد
نمیتونم دلم دیگه بی تو از آسمون بد جوری دلگیر شد عشق زنگیم کم آوردم دردم از اینه ازخودی خوردم
پشت هم هی بی تو بد آوردم این قلبمو خیلی آزردم
می خوام یه چی بگم به هیچکی نگی
خاطراتمونو به هیچکی ندی
من که رو زمینم تو کجا پرزدی میگن بی مقصدی
ببین سرنوشتم به دستات گره خورد
من اونم که هر روز هزار بار واست مُرد
ببین پیله بستم تو برگردی پیشم
تو دیر اومدی دیگه پروانه میشم
عشق بچگیم چه زود دیر شد
اومدی اما این دلم پیر شد
نمی تونم دلم دیگه بی تو از آسمون بدجوری دلگیر شد
عشق زندگیم کم آوردم
دردم از اینه از خودی خوردم
پشت هم هی بی تو بد آوردم
این قلبمو خیلی آزردم