متن آهنگ لالایی از هاله سیفی زاده

21 سپتامبر 2018 مازیار عطاریان ، متن آهنگ ها

لالا لالا گل آلو
لبای سرخت آلبالو
دو چش داری مثه آهو
دو لپ داری مثه هلو
موهات ابریشم نرمه
دل مادر به تو گرمه
لالا لالا تا تو رو دارم
تو این دنیا چی کم دارم
لالا لالا لالا لالا
لالا کن نو گل بابا
لالا لالا لالا لالا
لالا کن نو گل بابا
لالا لالا گل آلو
لبای سرخت آلبالو
دو چش داری مثه آهو
دو لپ داری مثه هلو
موهات ابریشم نرمه
دل مادر به تو گرمه
لالا لالا تا تو رو دارم
تو این دنیا چی کم دارم
لالا لالا لالا لالا
لالا کن نو گل بابا
لالا لالا لالا لالا
لالا کن نو گل بابا
ثریا قزل ایاغ