متن آهنگ وابسته از محسن لرستانی

4 آگوست 2018 متن آهنگ ها ، محسن لرستانی

دل شده وابسته ی تو مگه نمیدونی بدون همه جا بن بسته به تو اگه که میتونی بمون
برده دل آرامو قرار از کف این بیقرار به منه دیوونه ی سرمستو هوشیار ببار
به تکرار ببار تو بسیار ببار برای یه بار می و جام بیار
بیا بده دستم می و پیمانه رو پر کن هی و بزنو بکوب کن بیا حاله منو خوب کن بیا
بیا و کنارم بشین میبینی خوشحالم که این گوشه ی اتاقی بریز سلامتی ساقی
بریز بریز ساقی که دل شده یاقی بهم بریز دنیا بریز بازم میخوام
بریز بریز ساقی که دل شده یاقی بهم بریز دنیا بریز بازم میخوام
دل شده وابسته ی تو اگه نمیدونی بدون همه جا بن بسته به تو اگه که میتونی بمون
برده دل آرامو قرار از کف این بیقرار به منه دیوونه ی سرمستو هوشیار ببار
به تکرار ببار تو بسیار ببار برای یه بار می و جام بیار
بیا بده دستم می و پیمانه رو پر کن هی و بزنو بکوب کن بیا حاله منو خوب کن بیا
بیا و کنارم بشین میبینی خوشحالم که این گوشه ی اتاقی بریز سلامتی ساقی
بیا بده دستم می و پیمانه رو پر کن هی و بزنو بکوب کن بیا حاله منو خوب کن بیا
بیا و کنارم بشین میبینی خوشحالم که این گوشه ی اتاقی بریز سلامتی ساقی

متن آهنگ دایه از محسن لرستانی

9 جولای 2018 متن آهنگ ها ، محسن لرستانی

وی شهره باید بچم یه شهری غه مه
وه هرکه سی ره سیم دایه ده لی وه سه نگه
خراو بو ای شه ره غه روبی سه نگینه
باید بچم باید بچم له ای بی دینه
آگر وه ای شهره بچو چنی دل ته نگه
گان گه ریه نه که وه شوونم پر ده له م غه مه
دایه گان گه ریه نه که پر ده له م غه مه
وی شهره باید بچم یه شهری غه مه
وه هرکه سی ره سیم دایه ده لی وه سه نگه
وه هرکه سی ره سیم دایه ده لی وه سه نگه
خراو بو ای شه ره غه روبی سه نگینه
باید بچم باید بچم له ای بی دینه
باید بچم باید بچم له ای بی دینه
وی شهره باید بچم غریبی سخته
هر که ها غربت دایه و خدای بد بخته
آگر وه ای شهره بچو چنی دل ته نگه
دایه گان گه ریه نه که پر ده له م غه مه
خراو بو ای شه
ه غه روبی سه نگینه
باید بچم خدای شک ره له ای بی دینه
دایه پیره که نازارم دیر نه که بی قرارم
دایه پیره که نازارم دیر نه که بی قرارم
دایه پیره که نازارم وقته ارنت بال در آرم
خدا شویله کرمانشاه که فیده یادم
و ایره خدا کسی نیرم برسه و دادم
و ایره خدا کسی نیرم برسه و دادم
رفیقیلم یک و یک چینه قورستان
خدا چوین خبر بیم و دالگیان
آرزو داشتم خدا بانه کرماشان
خدا یه زوره هاوار بنه بیه زوره
ارا منال کرماشان بختی ناجوره
خدا یه زوره هاوار بنه بیه زوره
ارا منال کرماشان بختی ناجوره
دایه پیره که نازارم دیر نه که بی قرارم
دایه پیره که نازارم دیر نه که بی قرارم
دایه پیره که نازارم وقته ارنت بال در آرم

متن آهنگ لیلا از محسن لرستانی

22 سپتامبر 2014 متن آهنگ ها ، محسن لرستانی

لیلا جان مادرت کوتا بیا جفا نکن
ا دست تو شیت شدم بیشتر ا این شیتم نکو
ننه جان کاری بکن نذری بکن امامزاده
حاجتم روا بشه درد دلم دوا بشه
دل بیچاره بمیر نازت خریدار نداره
آخه لیلا خوشگله و بهت محل نمیذاره
او کجا و ما کجا دختر تو افسانه ها
کی دیده یه شاهزاده بشه عروس یه گدا
دل من ول کن دیه کارت به شیتی کشیده
آخه کی عروسیه شاهزاده با گدا دیده
خودتو نکش براش که میشی مثل همیشه
دلش از سنگه خدا حرفای من حالیش نمیشه
لیلا جان ای عشقکم چرا اینطو موکونی
میدانم عارت میاد با من حرفی بزنی
آخه من فقیرم و تو دختر تو قصه ها
تو بابات پولدار و خبر نداری از گدا
دختر پول و پری لیلا جان و چشم عسلی
خوشگل محله مون ا همه دل میبری
جان مادرت بیا یه بار با من حرفی بزن
شده عقده رو دلم ای لیلا جان بشم نخند
ای خدا کاری بکن خانه دلم به گل نشست
لیلا جان من داره میره ای خدا دلم شکست
شبا راحت میخوابی غصه نداری گلم من
کاش میدانستی دلم داره میسوزه گل من
رفیقام بهم میخندن میگن تو دیوانه شدی
شب و روز میای میری اسیر این خانه شدی
چرا هی ناز میکنی  منو تنها میذاری
لیلا جان بری سفر رو دلم پا میذاری
داداشت بهم میگه تو این محل دیگه نیای
چی میخوای از جون ما تا کی میخوای کوتا بیای
لیلا جان اینو بدان دارم از این کوچه میرم
خونم گردن تونه دق بکنم یا بمیرم
لیلا ای بالا بلند ابرو کمان چشم عسلی
کم بشم بگو دیگه برو گدای پاپتی
دختر پول و پری لیلا جان چشم عسلی
خوشگل محله مون ا همه دل میبری