متن آهنگ سایفر از رضا پیشرو،آوا،اوج،و قدر

ما در حال تابشیم باید پا بشی
میکروفون تو دستمونه میریم پای بیت
مهمون یه سایفری از ۴تا آس پیک
صفر دو یک گوش کن به هیپ هاپ واقعی
# آوا
تند بگم یا خیلی خیلی گنگ رک؟
بگم تا بری بشی شک بهم بگی بت
وقتی کلمات نوشته میشد تو مخت
برشته میشد نوشتی یه ورس بیخود
بهم بدی فحش میری زیر مشت یه یه
چون ما نمیکشیم گل چیکی چیکی چیکی بوم
میبینی منو دستوپاتو گم میکنی میمیری بحث نداریم
سیریشی پس میگیری عکس میپیچی بعد
مغز میخورم تا که انیشتین شم
اونا مغزمو میخورن تا مریض تر شن
میشه جیبه پر اگه باشی گود
میشه تو این بازی برد آوا مغزتو برد شست خورد اسکل مفت خور
تو هم کاری کن بیای تو این بازی پس
اگه تو هیپ هاپی هـــُـش
اگه تو هیپ هاپی هـــُـش
# اوج
من یه شخصیت کاریزماتیکم
کلماتم پر معنا مثله چارلی چاپلینم
همه شیفتمن انگاری گلشیفتم
جوری تیریپمو ست کردم انگاری میخام اتریش برم
جدی شامپاینا باز میشه
اوج پاش رو پدالِ گاز میده
امشب یه داف خاص دیده
طلبش شده چون بدنش نرم مثله پاستیله
میدونی خیلی حال میده
اون پا میده مثه قافیه
منم ردیف میشم به عالیه
یه نگاه به چشمام بندازو ببین حقیقتو
ببین که امسال همه رو کیشو مات میکنم جلوم حتی شیطان
میرم جلو میرسم به اونی که رویام تو دستاشه
پس همه ی تلاشمو میکنم تو رپ قبله این که فردا شه
میبینی منو که مغزارو خورد میکنم
اعصاب خورد میشه
اوج مثه توپ میشه
میخوره صورت بدخاها
سر تا پات جم میشه و
پولشو میدمو میفرستمت جایی که پر درد میشه
روحو جسمت زخم میشه میگری کلی سرگیجه
احساست در میره
کلماتم میترکه و ترکشش تو مغز میره
میفهمی احمق نه نمیکنی درکم
چون نمیتونی بکنی حرکت
میرسم به مقصد بدون شک من
بدون مکث مرد چون بالاس پرچم
حدسم اینه که رپ ایران توی غربم
میترکه اوج میرسونه اونو به اوج حتما
# پیشرو
ژنرال میوزیک سوار لیموزینش
تو جنگ جهانی سخت به دنبال پیروزیه
استاد پیرو شیره چیره تو کاره بیزنس
جلوش چاله نیس نمیگیره خابش دیگه
من فکر قهوه ی داغم تو کـــَـــلــیـــفـورنــیا
تورایه دور دنیا درآمد سالی ۲ میلیارد
گل میندازم جلو دشمنام سم میندازن
بمب میندازم با کلماتمو سر میپاشن
قهرمان ماراتون با مارادونا
کل تیم بارسلونا
شیرایه آمازون آتاترک باراباسا پر
اگه دنبالم کنن نمیرسن به جا پا های گرگ
غر نزن من فرصت نمیدم به دشمنم
گشنمم میخام رپو بخورم با دخترم
محترم مخ ترک خورده انقد زیرزمینو شخم زدم
بگم این کار لعنتی پر طلس (آ)
# قدر
(آ)
داده مغز رد پای حرف من
بشینو ببین چه خبره توی سطح شهر
اینجا همه دارن درِ هم میمالن
درِ هم میذارن سرشب بیدارن
تا صب باتو میکنن تو خیابون
با کلت با کک میچرخن تو خیابون
اینجا قانونی از بی قانونیاس
اینجا فقط جای خیابونیاس
میشه شب میشه روز میشه رد میشه دود میشه بد میشه خوب میشه جنگ میشه پودر
همه جنگ دارن همه غمناکن همه حرف دارن همه شکاکن همه ترسناکن
من پیچش دارم چون پیچش دارن
جاده ها بیینش دارن
برعکس اونایی که بی چش دارن
راه رو میرن من خارو چیدم با کلماتم ما رو دیدن آدمایه خابو بی رحم (آ)

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe