متن آهنگ دارم میرم به تهران از اندی

ای بهار
ای آسمون
هی نمیرم به خونمون
داد میزنم
ای جان
ای جان
ای جان
دارم میرم به تهران
دارم میرم به تهران
ناز من بهار میاد
گل به سبزه زار میاد
در اومد جوونه ها
دلم پر از بهونه ها
بعد از اون جدایی ها
عشق به من گفت که بیا
عشق به من گفت که بیا
ای بهار
ای آسمون
هی نمیرم به خونمون
داد میزنم
ای جان
ای جان
ای جان
دارم میرم به تهران
دارم میرم به تهران
به هوای یار میرم
وای که چه بیقرار میرم
به خدا عاشقمو
عشقمون بیاد میرم
واسه بوی کوچمون
تنگه دلم تنگه دلم
واسه محلمون
تنگه دلم تنگه دلم
ای بهار
ای آسمون
هی نمیرم به خونمون
داد میزنم
ای جان
ای جان
ای جان
دارم میرم به تهران
دارم میرم به تهران

میدونم از پنجره
چقدر قشنگه منظره
دوباره زنده میشه
برام هزارتا خاطره
منو یار مست بهار
دست تو دست
تو کوچه ها
یاد اون روزا بخیر
که یادشون قشنگ تره
ای بهار
ای آسمون
هی نمیرم به خونمون
داد میزنم
ای جان
ای جان
ای جان
دارم میرم به تهران
دارم میرم به تهران
ناز من بهار میاد
گل به سبزه زار میاد
در اومد جوونه ها
دلم پر از بهونه ها
بعد از اون جدایی ها
عشق به من گفت که بیا
عشق به من گفت که بیا
ای بهار
ای آسمون
هی نمیرم به خونمون
داد میزنم
ای جان
ای جان
ای جان
دارم میرم به تهران
دارم میرم به تهران

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe