متن آهنگ دست نزن از گونل زینالوا

صبح از خواب بیدار شدم
از پشت بلند شدم ، نگران نباشید
من می روم ، دیگر نگران نباشید
یک قهوه و یک چای چای استراحت
زیبایی در زیبایی آرایشگاه
خرید در بالا
مورد روز
شادی ، شادی ، شادی ، شادی
دست نزن ، دست نزن
لذت نبر
دست نزن ، دست نزن
عروسی من امروز بازی دختران
طبل های طبل را بنشینید و بنشینید
آن را بسوزان ، دستمال های حنا را در دستان خود قرار دهید
شمع ها را دختران رقص کنید
عروسی من امروز بازی دختران
طبل های طبل را بنشینید و بنشینید
آن را بسوزان ، دستمال های حنا را در دستان خود قرار دهید
شمع ها را دختران رقص کنید
لذت نبر
دست نزن ، دست نزن
لذت نبر
دست نزن ، دست نزن
صبح از خواب بیدار شدم
از پشت بلند شدم ، نگران نباشید
من قصد دارم دیگر آلوده نشوم
یک قهوه و یک چای چای استراحت
زیبایی در زیبایی آرایشگاه
خرید در بالا
مورد روز
لذت نبر
دست نزن ، دست نزن
لذت نبر
دست نزن ، دست نزن
عروسی من امروز بازی دختران
طبل های طبل را بنشینید و بنشینید
آن را بسوزان ، دستمال های حنا را در دستان خود قرار دهید
شمع ها را دختران رقص کنید
عروسی من امروز بازی دختران
طبل های طبل را بنشینید و بنشینید
آن را بسوزان ، دستمال های حنا را در دستان خود قرار دهید
شمع ها را دختران رقص کنید
لذت نبر
دست نزن ، دست نزن
لذت نبر
دست نزن ، دست نزن

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe