متن آهنگ دل دیوونه از احلام

نیس کسی مثل تو برام وای
فقط من تورو میخواهم این
تپش دل منه که بوم بوم
داره میزنه برات تو مگه چیه
تو چشات این دلم میمیره
برات وای چه حس خوبی
اسممو میشنوم از روی لبات
اخه جون منه دیگه جون تو
منم دیوونه و هیرون تو
جوری نگاه میکنی که دوس
داره دل دیوونه بشه قربون تو
حالا جون منه دیگه جون تو
منم دیوونه و هیرون تو
جوری نگاه میکنی که دوس
داره دل دیوونه بشه قربون تو
حس مگه مثل ما این همه
دیوونه و دلداده و درگیر هم
وای بگو باز برام عاشقو مجنونمو
آلوداتم حس مگه مثل ما این همه
دیوونه و آلوده و درگیر هم وای بگو باز برام
عاشقو مجنونمو آلوداتم
حالا جون منه دیگه جون تو
منم دیوونه و هیرون تو
جوری نگاه میکنی که
دوس داره دل دیوونه
بشه قربون تو حالا جون
منه دیگه جون تو منم
دیوونه و هیرون تو
جوری نگاه میکنی که
دوس داره دل دیوونه
بشه قربون تو.
نیس کسی مثل تو برام وای
فقط من تورو میخواهم این
تپش دل منه که بوم بوم
داره میزنه برات تو مگه
چیه تو چشات این دلم میمیره
برات وای چه حس خوبی اسممو میشنوم
از روی لبات حالا جون منه دیگه جون تو
منم دیوونه و هیرون تو جوری نگاه
میکنی که دوس داره دل دیوونه بشه قربون تو
حالا جون منه دیگه جون تو منم دیوونه و
هیرون تو جوری نگاه میکنی که دوس داره
دل دیوونه بشه قربون تو

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe