متن آهنگ به دیوانه برگرد از الیف کایا

Yüreğin yanıyorsa
اگه دلت داره میسوزه
Uzak dur, bana sorma
دور باش و ازم نپرس که
Hesap ver, yanacaksa yansın
جواب بده، اگه قراره بسوزه پس بسوزه
Bilirim, insan zaten soğuyor,
می دونم که آدم زاتا سر میشه
Yandığıyla kalıyor,
با سوختن اش میمونه
Daha ne söyleyeyim?
دیگه چی بگم؟
Kırılmadık bir yer varsa
اگه جایی نمونده که نشکسته باشه
Sor kalbine yaşıyor mu hala?
از قلب ات بپرس که هنوز زنده ست آیا؟
Soramam, sana hala nasılım bilemezsin unuttum
نمی تونم بپرسم، فراموش کردم که من هنوز چطورم، نمی دونم
Sende kaldı bildiğim
دانسته هایم پیش تو موند
Arıyor kalbim hala yerini bulamaz sevgilim
قلبم هنوز داره میگرده، جاتو نمی تونه پیدا کنه معشوقه ام
Anladım ki sendeyim
فهمیدم که در تو ام
Deliye dön gel
برگرد پیشه این دیوونه
Deliye dön gel
برگرد پیشه این دیوونه
Bırak onları
ولشون کن اونها رو
Geriye dön gel
برگرد به پیشم
Deliye dön gel
برگرد پیشه این دیوونه
Deliye dön gel
برگرد پیشه این دیوونه
Bırak onları
اونها رو ول کن
Geriye dön gel
پرگردد پیشم

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe