متن آهنگ غول ها عشقشون بزرگه از بتول دمیر

وسط شب بی خوابی
افکار من اسیر شما هستند
وسط شب بی خوابی
افکار من اسیر شما هستند
قبول همه چیز سخت است
خورشید با جدایی طلوع خواهد کرد
قبول همه چیز سخت است
خورشید با جدایی طلوع خواهد کرد
عاشقانه غولها
کوه ها از بین می روند
روز رستاخیز می شکند
یا دنیا غرق می شود
من شما را مانند آن ترک خواهم کرد
عاشقانه غولها
کوه ها از بین می روند
روز رستاخیز می شکند
یا دنیا غرق می شود
من شما را مانند آن ترک خواهم کرد
الان خیلی خوب می فهمم
نفس کشیدن نیست
الان خیلی خوب می فهمم
نفس کشیدن نیست
چیزی مثل ماندن در شعله های آتش
ترک مثل این
چیزی مثل ماندن در شعله های آتش
ترک مثل این
عاشقانه غولها
کوه ها از بین می روند
روز رستاخیز می شکند
یا دنیا غرق می شود
من شما را مانند آن ترک خواهم کرد
عاشقانه غولها
کوه ها از بین می روند
روز رستاخیز می شکند
یا دنیا غرق می شود
من شما را مانند آن ترک خواهم کرد
عاشقانه غولها
کوه ها از بین می روند
روز رستاخیز می شکند
یا دنیا غرق می شود
پس از شما اوه
عاشقانه غولها
کوه ها از بین می روند
روز رستاخیز می شکند
یا دنیا غرق می شود
من شما را مانند آن ترک خواهم کرد

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe