متن آهنگ قلک از غزل شاکری

میخوام یه قلک بسازم از دلم
حواسمو جمع کنمو
یه روزی به وقتش که پر شد
بشکنو آبروی عشقو بخرم
میخوام یه قلک بسازم از دلم
که وقتی که صبح شد
که رد شد تمام بد دلیها
تمام دلخوری ها
تموم لحظه هایی که سر شد
به ترسو به وحشت
از اینکه یار نباشه
رفیقو پا نباشه
به احد عشق وفا نباشه
….
همه غم ها رو بغچه کنم و دور بریزم
جای عشقو تو دل وا کنم
آبروی عشق رو بخرم

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe