متن آهنگ غربت از ابی

وقتی دلگیریوتنها غربت تمام دنیا
ازدریچه قشنگ چشم روشنت میباره
وقتی دلگیریوتنها غربت تمام دنیا
ازدریچه قشنگ چشم روشنت میباره
نمیتونم غریبه باشم توی ایینه چشمات
توبذارکه من بسوزم مثل شمعی توی شب هات
توی این غروب دلگیرجدایی توی غربتی که همرنگ چشاته
همیشه غباراندووه روی گلبرگ لباته
حرفی داری روی لب هات اگه آه سینه سوزه
اگه حرفی ازغریبی اگه گرمای تموزه
توبگو به این شکسته قضه های بی کسیتو
اضطراب ونگرانیت حرفای دلواپیستو حرفای دلواپیستو
نمیتونم غریبه باشم توی ایینه چشمات
توبذارکه من بسوزم مثل شمعی توی شب هات

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe