متن آهنگ گلادیاتور از رضا پیشرو

[ورس یک]
آ من اینجام ، پیشرو زندس
مجبور شدم بپیچم از ایران
توو نور افکنای مرزی بدم فقط ویراژ
اولش فکر کردم به نظرم میاد
فقط لب به لب میچسبید به دهنم سیگار
چیزی به دادم نمیرسه غیر از ادبیات
که انتقاممو بگیرم از این عوضیا
میگن اونور بری میشی شبیه فرنگیا
نمیدونن چیزی توو خونم نیست قوی تر از دیار
ابرایی که ساختنشون رو خودم بارید تووی کمپ
مریضی بود و بوی گو* هم جاری
این روزا ک*ن به ک*ن دود میکنم ماری
پای حرفامو میمنم و جور میکنم مانی
هشتگ ک*نمون پاره شد رسیدیم مقصد
از اول هدفمو میزنم فلش بک
هشتگ دوباره تفریحمون تشتک رپ رپ
تا وقتی مغز بگیره لش درد
به خودم اومدم دیدم زیره هشتم
زندانیای پشت سلولم میشه لشکر
یکی از اون دور داره میگه قشنگ
منم همه چیو گرفتم به زیر پ*مم
با آهنگای بعدی از اون دوره برات میگم
اما الان دور و ورم پره دراویشن
از علت نور الهی و مژده برام میگن
منم غایب میشم از بُعد زمان میرم
[کروس]
سلام کن به مریخ
جنگ جهانی توو راهه برو در پناه کلمات انجیل
سرطان ملی
تورو در امان نمیذاره جلو میره با قدمای قدیس
منم و یه چرکی
خودمو پرت کردم و رد شدم از جهتای نفرین
ضربات جدی
تو رو هل میده به عمق رویاهات و هدفای ذهنی
ضربان مریخ جنگ جهانی توو راهه
جنگ جهانی تو راهه برو در پناه کلمات انجیل
سرطان ملی
تورو در امان نمیذاره جلو میره با قدمای قدیس
منم و یه چرکی
خودمو پرت کردم و رد شدم از جهتای نفرین
ضربات جدی
تو رو هل میده به عمق رویاهات و هدفای ذهنی
[ورس دو]
اگه وجود داری بینِ مردمت راه برو
دادی نسل قبل و بعدو به کاندو* و
بادیگاردت تنت میکنه مانتو رو
بعد هم دَر میری سوریه مثل کانگورو
پولو چاپ کن و بده ناو و باند و تانک
خاک حراج حراج باک به جای فشار
شعار شعار غلام غلام دلار
همه زامبی معتاد خمار نوزاد دو ماه
همونطور که بازیافت از زباله میشه
به کره یِ زمین درساشو اَ دوباره میده
ناپاکی انسان از گناهِ دیده
مثِ معصومیت که فقط یه بار میره
ناخواسته چشمامو باز کردم
راه رفتم توو زندان بافتم و راه کندم
پابند و رانندم چهار فصل و راه بلد
با قلم ساز زدم با جنم جار زدم
حاضرم ، جا زدن ، آذرخشا زدن
[کروس]
سلام کن به مریخ
جنگ جهانی توو راهه برو در پناه کلمات انجیل
سرطان ملی
تورو در امان نمیذاره جلو میره با قدمای قدیس
منم و یه چرکی
خودمو پرت کردم و رد شدم از جهتای نفرین
ضربات جدی
تو رو هل میده به عمق رویاهات و هدفای ذهنی
ضربان مریخ جنگ جهانی توو راهه
جنگ جهانی تو راهه برو در پناه کلمات انجیل
سرطان ملی
تورو در امان نمیذاره جلو میره با قدمای قدیس
منم و یه چرکی
خودمو پرت کردم و رد شدم از جهتای نفرین
ضربات جدی
تو رو هل میده به عمق رویاهات و هدفای ذهنی
[ورس سه]
همه گیر کردیم توو وضعیت قرمز
نمیشه نفس بکشی توو طبیعت زنده
حقیقت قصه مثل جوبیدن چرکه
همون احساسی که درونمه قوی تر از عشقه
دل همه خیابونا میرسه به تهران
میخوان همه دنیا بدونن میله میشه زندان
که چیره بشه شیطان و تیله بشه چشمات
فرو بکن کلماتو زیره دل مِنها
خودشون ازت میسازن گلادیاتور
بعدم تبدیلت میکنن به کاریکاتور
آسیا سرخ و هدف اینه آسیا سرخ
آقایون میکنن بد از تر نازیا ظلم
شهر خالی با بمب ، دست خالی با جرم
محو قالی با قرص ، برده داری با ظلم
قلب جانی و قرص ، سد ماهیا خشک
نسل نابینا مرد و رای قاضی ماسون
[کروس]
سلام کن به مریخ
جنگ جهانی توو راهه برو در پناه کلمات انجیل
سرطان ملی
تورو در امان نمیذاره جلو میره با قدمای قدیس
منم و یه چرکی
خودمو پرت کردم و رد شدم از جهتای نفرین
ضربات جدی
تو رو هل میده به عمق رویاهات و هدفای ذهنی
ضربان مریخ جنگ جهانی توو راهه
جنگ جهانی تو راهه برو در پناه کلمات انجیل
سرطان ملی
تورو در امان نمیذاره جلو میره با قدمای قدیس
منم و یه چرکی
خودمو پرت کردم و رد شدم از جهتای نفرین
ضربات جدی
تو رو هل میده به عمق رویاهات و هدفای ذهنی

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe