متن آهنگ گل سنگ از هایده و مهستی

گل سنگ گل سنگم
چی بگم از دل تنگم
مثل آفتاب اگه بر من نتابی
سردم و بی رنگم
گل سنگ گل سنگم
چی بگم از دل تنگم
مثل آفتاب اگه بر من نتابی
سردو و بی رنگم
همه آهم همه دردم
مثل طوفان پر گردم
باد مستم که تو صحرا
میپیچم دور تو میگردم
گل سنگ گل سنگم
چی بگم از دل تنگم
مثل آفتاب اگه بر من نتابی
سردو و بی رنگم
مثل بارون اگه نباری
خبر از حال من نداری
بی تو پر پر میشم دو روزه
دل سنگت برام میسوزه
گل سنگ گل سنگم
چی بگم از دل تنگم
مثل آفتاباگه بر من نتابی
سردو و بی رنگم
مثل بارون اگه نباری
خبر از حال من نداری
بی تو پر پر میشم دو روزه
دل سنگت برام میسوزه

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe