متن آهنگ گل واژه از هایده

وقتي که من عاشق مي شم دنيا برام رنگ ديگه است
صـبح خروس خونـش بـرام انـگار يـه آهـنـگ ديگه است
وقتي که من عاشق مي شــم تـرانه هام عاشـق ترن
گــل واژه هــــاي شـعــر مــن رنـگ گــلا رو مـي بـرن
عشق واسه من يه معجزه است تو لحظه هاي بي اميد
تو صبح سردم مثل طلوع خورشيد
فـصــل شــکـوفـايـي شعر تـو بـاغ احـســاس مــنـه
ناجي قـلـبم عـشـق بـدون تـرديد
وقتي که من عاشق مي شم دنيا برام رنگ ديگه است
صـبح خروس خونـش بـرام انـگار يـه آهـنـگ ديگه است
وقتي که من عاشق مي شــم تـرانه هام عاشـق ترن
گــل واژه هــــاي شـعــر مــن رنـگ گــلا رو مـي بـرن

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe