متن آهنگ هستم و نیستم از گوگوش

همه جا هستمو نیستم
پیش تو هستمو تنهام
منو از خودم رها کن
یه هوای تاز می خوام
خسته و زخمیِ زخمی
ابریِ ابریِ چشمام
نشو دلواپس من که خیلی وقته خیلی تنهام
به دنبال کی میگردی؟
منو نشناختی و نشناس
تو چه دور باشی چه نزدیک یکی از ما هنوز تنهاس
هنوزم رد پاهامو فقط برگان که میدونن
تو پاییزی که چهار فصلِ
تموم سال میمونم
تو چه دور باشی چه نزدیک یکی از ما هنوز تنهاس
هنوزم رد پاهامو فقط برگان که میدونن
تو پاییزی که چهار فصلِ
تموم سال میمونم
همه جا هستمو نیستم
یه لبخندم که غم داره
میون آدما هستو به تنهایی گرفتاره
نگاهی که با هر آینه تموم عمرشو قهره
شبا پرسه زنون بیدار تو کوچه های این شهرِ
هنوزم رد پاهامو فقط برگان که میدونن
تو پاییزی که چهار فصلِ
تموم سال میمونم
هنوزم رد پاهامو فقط برگان که میدونن
تو پاییزی که چهار فصلِ
تموم سال میمونم
هنوزم رد پاهامو فقط برگان که میدونن
تو پاییزی که چهار فصلِ
تموم سال میمونم
هنوزم رد پاهامو فقط برگان که میدونن
تو پاییزی که چهار فصلِ
تموم سال میمونم

Music: Babak Saeedi
Lyrics: Raha Etemadi
Arrangement: Babak Saeedi

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe