متن آهنگ حس از رها منش

میشی نزدیکتر به من
این حس مثل قبل
نیست و بیشتر میشه
همیشه دلم پیشته
میشه زیر و رو زندگی
تا وقتی توی دلم یکی
مثل تو جا وا کرده
دلم خودشو پیدا کرده
پیش تو دلم بدجوری گیره
نزاری بری گریه ام میگیره
وقتی پیشمی راحته خیالم
به دوریت اصلا عادت ندارم
پیش تو دلم بدجوری گیره
نزاری بری گریه ام میگیره
وقتی پیشمی راحته خیالم
به دوریت اصلا عادت ندارم
دلم میمونه با این، دیوونه بازیت
ازت نمیشه دور
همیشه پیشت بود
ترس رفتنت از ته قلبمه
وابسته شدم
نگو ازت خسته شدم
پیش تو دلم بدجوری گیره
نزاری بری گریه ام میگیره
وقتی پیشمی راحته خیالم
به دوریت اصلا عادت ندارم
پیش تو دلم بدجوری گیره
نزاری بری گریه ام میگیره
وقتی پیشمی راحته خیالم
به دوریت اصلا عادت ندارم
پیش تو دلم
نزاری بری
وقتی پیشمی
به دوریت اصلا عادت ندارم
پیش تو دلم بدجوری گیره
نزاری بری گریه ام میگیره
وقتی پیشمی راحته خیالم
به دوریت اصلا عادت ندارم
پیش تو دلم بدجوری گیره
نزاری بری گریه ام میگیره
وقتی پیشمی راحته خیالم
به دوریت اصلا عادت ندارم

Music: Arash AP
Lyrics: Arash AP
Arrangement: Masoud Jahani

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe