متن آهنگ جان جانان از اندی

جان جانانم !
جان جانانم / وصله‌ی جانم
در طلسم دختر شاه پریانم
جان جانانم / گل خندانم
منو جادو کن؛ برقص ای ماه تابانم
جان جانانم / وصله‌ی جانم
در طلسم دختر شاه پریانم
جان جانانم / عشق سوزانم
منو جادو کن؛ برقص ای ماه تابانم
جان جانانم / نور چشمانم
ای گل شقایق دشتای ایرانم
جان جانانم / از تو می‌خوانم
که قسم به عشق تو مجنون دورانم
جان جانانم / وصله‌ی جانم
در طلسم دختر شاه پریانم
جان جانانم / گل خندانم
منو جادو کن؛ برقص ای ماه تابانم
تو بشین و تو بنوش و تو بگو راز و نیاز
تو بریز و تو بپاش تو بزن نغمه ساز
تو بکوب و تو برقص و تو بخوان ای گل ناز
تو بمان و تو بخوان و شب ما را تو بساز
جان جانام / بگیر دستانم
شیشه عمر منی؛ از تو به فرمانم
جان جانانم / تویی مهمانم
تو که طنازی و من نازتو خواهانم
تو بشین و تو بنوش و تو بگو راز و نیاز
تو بریز و تو بپاش تو بزن نغمه ساز
تو بکوب و تو برقص و تو بخوان ای گل ناز
تو بمان و تو بخوان و شب ما را تو بساز
جان جانانم / نور چشمانم
ای گل شقایق دشتای ایرانم
جان جانانم / از تو می‌خوانم
که قسم به عشق تو مجنون دورانم
جان جانانم / وصله‌ی جانم
در طلسم دختر شاه پریانم
جان جانانم / گل خندانم
منو جادو کن؛ برقص ای ماه تابانم
جان جانانم / وصله‌ی جانم
در طلسم دختر شاه پریانم
جان جانانم / عشق سوزانم
منو جادو کن؛ برقص آتش رقصانم

Music: Paksima
Lyrics: Paksima
Arrangement: Pooria Niakan

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe