متن آهنگ جنایی از فدائی

مجوز یعنی مخدر منتها پاک
می‌رقصن مرده‌ها باش
نون به نرخ روز می‌خورن و مخبرا چاق
غنچه‌ها باز عمق بازار
ماهی قرمز رو تنگه پاداش
عیده
تیزی مهمونه
می‌شه سفره شیکم گنده‌لاتا
قیمه قیمه می‌شن گشنه‌ها
سیرا واسه قیمه لیله سر محل
شده کلاهخودا قابلمه
انگاری از جبهه می‌اومدن
مثکه عیبه، مگه غیر اینه
که رعیت گوجه زده به ذهن حقیقت
مملکت نی که طویله‌س
می‌گم آزادی، می‌گی ولی‌عصر
پی شریعتی
همه مثل من و تو اسیرن
می‌کنن بقیه رو نصیحت
همه خورشیدن ولی روز رو ندیدن
مهره‌ی سوخته‌ای عزیزم
بدو که دود از کنده بلند می‌شه و
رونده قانون طبیعت
اونا فقط دنبال سانسور جدیدن
واللهی کمترن حتی از چرک‌نویس‌های پشت ورقم روزنامه‌های معتبر
نوکرم
می‌گن خوبا دین‌دارن
مثل فردین، جیمز دین
هنرمندین، ریدین
اکبر عبدین
(همخوان)
جنایی دایره‌س، فدائی عدد پی
نمی‌دونن شدن طرف کی
بدون منم که مسئله گیر
معطل چی؟
جنایی دایره‌س، فدائی عدد پی
نمی‌دونن شدن طرف کی
بدون منم که مسئله گیر
بگو معطل چی؟
تکذیب، دروغه همه‌ش
مثل توجیه نقض حقوق بشر
طعمه تو تله‌س
طلوع سحر
سربازا تک تک دار فانی رو می‌بوسن
مسخره‌س
زندگی باشرف کـ ـساده نون نمی‌شه
یارانه برا فاطی تنبون نمی‌شه
پول به ریشه
بزنی خورده می‌شه
شهر، شهر خورده‌شیشه
حتی رمضون یه روزه خوب نمی‌شه
جامعه چرخ گوشته
کودک کار می‌شه پالتوی پوستت
اشراف سینه‌عملی زیر لوستر سوخته
شمع و ژول ورن و فرانکلین روزولت تو روحت
تکذیب، همه‌ش دروغه
قسم به داغی گلوله
تو سینه سوخته سرخ می‌شه کلمه
تو که تعارفی نبودی
قضا (غذا) و قدره
بزن نمک‌گیر نمی‌شی، کمه نمکش
حاجیت پیشتازه تو لاتی
خشکه می‌گیره زود آتیش
بدخواه می‌بینه نیش‌بازه انگار کیش داده
یارو فیزیکش می‌پاشه انگار شیر بازه یا با پیکاسو فیت داده
ولی پرونده گیر داره
چون شاهد نیست آخه…
(همخوان)
جنایی دایره‌س، فدائی عدد پی
نمی‌دونن شدن طرف کی
بدون منم که مسئله گیر
معتل چی؟
جنایی دایره‌س، فدائی عدد پی
نمی‌دونن شدن طرف کی
بدون منم که مسئله گیر
بگو معتل چی؟
علافین
زندگی‌نامه‌تون خالی از مفاهیم
بخونم به فصل نرسیده شکوفه می‌زنم اونم بهاری
داره فضا بوی زخم کاراتونو
لاتین
فقط تو محافل مجازی
دغدغه‌تون هم اینه که تو بازی نبازین
ولی با کله تو صورتتونیم مثل نوازی
بدخواها درمی‌رن انگار کلانیم
گلاویز، اونا فراری، پی دیه
واژن قوانین آلت جرم رو داده غلافی
بپیچید، آره ما می‌کنیم پاره جماهیر
فقط ملتفته که داره فدائی
رول کن ولی رول بازی نکن
چاره نداری
سه می‌شی بدو
یکه می‌خوری تف کن
هسته داره روابط ما
چی شنیدی ها؟
حبس داره جرایم ما
فرق داره شرایط کار
لرز داره سوابق ما
نداره ته مثل عدد پی
همه سرنخ‌ها وصل سیبیل شاه و بی‌بی
سربازا خام و سیریش
جر می‌ده کالبد رو مین
مسئولین مثل دالتون‌ها جیم
جنگل شن و ماسه و قیر
چادر و جین
جناب خان خاکستری
هه‌هه‌هه و رامبد و کیر
(همخوان)
جنایی دایره‌س، فدائی عدد پی
نمی‌دونن شدن طرف کی
بدون منم که مسئله گیر
معتل چی؟
جنایی دایره‌س، فدائی عدد پی
نمی‌دونن شدن طرف کی
بدون منم که مسئله گیر
بگو معتل چی؟
پذیرا باشیم
آخر هفته دورهمی هـ‌ها
به صرف رولت روسی در خدمتیم
جی‌پی‌اس هم نمی‌خواد
سرراسته
پاریس، فدائی
آهنگساز جانیه
بیا

Music: Mahdyar Aghajani

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe