متن آهنگ خبری نیست (سیجل) از مهراد هیدن

خبری نیست فسیم یا نه
مال من نیست اون باید بره درو باز کن تا که زودتر بره
زور نه که بگی لطفا بره هی بخواد با نِرو ور بره
تو سر یه حالیه سالهاست عالیه
آسمون داستان داریه
خورشید و ماه هنوز پاس کاریه
واسم آشناست حساس هر ثانیه
امتحان کردم هر شانسو
شروع اجرا، اکران سانسو
از رنسانس کلاسیک فالتو
رفتم تا کیک باکس کاسفیت باکسو
تا خواستم برسم بهش
شد حس و حال من زشت
بدبین شدم نسبت بهش
گفتم قسمت به اسمم نوشت
تا اومد سراغم توی سر صدا زنگا
نمیدونم چی شد یهو شد پیدا رنگا
غنچه ی تازه راه من بازه
این دفعه لازم دوباره پر بسازه
خبری نیست فسیم یا نه
خبری نیست فسیم باز از ظهر، از ظهر
سر راه بهم سر بزن
سر راه بیا بسه اینقدر طول
(سیجل)
منو لیوانه یخِ خالی
سیگارا زمین بیچاره نخ قالی
بیدار و تنت داغ نی
ولی میگن که دیده شده سرزمین های مذاب که از تو آتیش داغ
باز گلا در اومدن شدن از ریشه یه باغ
پیله هام باید که کرم بزنن تا که پروانه دراد
باید که بمیری تو بشن افسانه لبات
رسمو کشید هفت خان ادات
اینقدر بهانه نیار
میگن بالای بارون یه خورشیدِ تابونه
تا نری تو دریا نمیفهمی شنا آسونه
پس پاندول ساعت تو نکن استراحت
برو جلو نزار این حس شه عادت
(مهراد هیدن)
خبری نیست فسیم یا نه
خبری نیست فسیم باز از ظهر، از ظهر
سر راه بهم سر بزن
سر راه بیا بسه اینقدر طول
تا اومد باز صدا زنگا پیدا شدن یهو رنگا
تا اومد باز صدا زنگا پیدا شدن یهو رنگا
خبری نیست فسیم یا نه
خبری نیست فسیم باز از ظهر، از ظهر
سر راه بهم سر بزن
سر راه بیا بسه اینقدر طول

Produced by: Mehrad Hidden and Canis
Sound Engineer: Iman Tanha
Cover Art: M10AG

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe