متن آهنگ خاص از موموریزا

دیدن تـو برای مـن ، شـروع یه احسـاس بـود
کوتاه بود اون لحظه ها، اما واسه من خاص بود
کوتاه بود اون لحظه ها، اما یه دنیا حرف داشت
هر لحظه با تـو بودنم ، رو زندگیم اثـر گذاشت
خندیدم اما رفتنت ، این خنده رو از من گرفت
رفتـن تـو گذشتـه و آینـده رو از مـن گـرفت
هـر ثانیـه ندیدنـت ، بغضمـو بی انـدازه کـرد
سـرمـای بعـد رفتنـت ، داغ دلمـو تـازه کـرد
هیچی بـرای قلب من ، بعـد تـو با ارزش نشـد
هیچی مثل چشمای تـو ، معنـی آرامش نشـد
هیچکس به زندگی مـن ، قـد تـو امنیـت نداد
هیچکس به رویاهای من ، جـز تو اهمیت نداد

Music: Niman
Lyrics: Soroush Dadkhah
Arrangement: Momorizza & Niman
Mix & Mastering: Ehsan Javadi

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe