متن آهنگ خیالاتی از سپهر خلسه و آس بند

بسکی کردیم یو یو
بسکی کردیم خیابونو متر
خیلی چیزا عادی شده
بسکه تو سر خیال بود و فکر
میگن خیالاتی شده
بعد چند سال عاشق هیپ هاپم بین منو اون فاصله میندازن
همشون میگن منو میشناسن
نه نمیشناسن
چندتا دیگه قافیه مونده نه
تا که من راهیه گور بشم
تا که من راهیه گور بشم
شب صبح ظهر
ده رل گل
دستم خالی ولی پشتم گل
به هرکیم دست دادیم دشمن شد
دیگه چیزی عادی نیست دور و برم
خستم از حرفای پشت سرم
بزار فوش بدنم
ته خطم مونده یه نقطه
نکن نقطه ازم همه مشتیات دور من حلقه زدن
بسکی کردی خیابونو متر
خیلی چیزا عادی شده
بسکی تو سر خیال بود و فکر
میگن خیالاتی شده
بعد چند ساله عاشق هیپ هاپم
بین منو اون فاصله میندازن
نه نمیشناسم
چندتا دیگه قافیه مونده من
تا که من راهیه گور بشم
تا که من راهیه گور بشم
عشقمون نصفه کاره
هرکی رفت توش پی کاره
قایم شدیم مثل سابق
به دنیا بگو چشم بزاره
منم عین قدیم ادعامه
ولی بخاطر من شدی تکه پاره
الان منمو این استکانه
امروز یه دخترو دیدم
روی تنش جا دستت به درش
روزا میشن سپری چه بیرحم
یه چی مونده از بچگی اره
همه چی به بازیت بستگی داره
خدا که به همه دست نمیداده

Singer : Sepehr Khalse
Arrangement : Wantons

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe