متن آهنگ مثل این است از کیگو

شاید شما باید این دختر را تنها بگذارید
اما شما نمی خواهید
اما شما نمی کنید
اکنون شماره من را از تلفن خود پاک کنید
اما شما نمی خواهید
تو باید بری
اوه ، خط به خط ، باید درست آن را هجی کند
(بله)
من نمی دانم شما به دنبال چه چیزی هستید
اما فکر نمی کنم که من هستم
کاش می توانستم همه چیز خود را به شما بدهم
گرفتار اعتقاد نیست
احساس نمی کنم چه احساسی دارید
من فقط می گویم مثل این است
دیگر نیازی نیست که شما این حرف ها را بیشتر بگویید
من فقط می گویم “مثل این است (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “آن را ، بگو” (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “مثل این است (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “آن را ، بگو” (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “مثل این است (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “آن را ، بگو” (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “مثل این است (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “آن را ، بگو” (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم مثل این است
بله ، سلام ، یک دقیقه صبر کنید ، بیایید این را درست کنیم
تو تنها چیزی هست که به زندگی من احتیاج دارم
و من هرگز قبلاً دختری مثل شما را ملاقات نکرده ام
اگر لازم است بدانید می توانم همه چیز را برای شما تعریف کنم
ما قبلاً عالی بودیم و اشتباه کردم
به شما گفت همه من در آنجا بودم ، می توانیم سهام را بالا ببریم
حتی اگر من یک بازیکن هستم ، من فکر نمی کنم
حالا شما در تعطیلات ، دلهره هتل هستید
اوه ، بله ، شامپاین تمام روز
میامی با دوستانت ، نگران من نیستی
یک اتاق با یک سوئیت ، خیلی مست ، اتاق را از دست دادید
و من می دانم که ما بیش از این نیست ، حلقه ، شما می توانید نگه دارید ، ایی
ما فردا شب برمی گردیم ، بله (فردا شب)
این برای زندگی است ، شما می دانید که سوار می شویم یا می میریم ، بله (سوار شوید یا بمیرید)
برای شب تنها باشید اما هنوز مال من هستید
و من می خواهم با این شیطنت ها فقط برای از بین بردن زمان سرما بزنم
من فقط می گویم “مثل این است (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “آن را ، بگو” (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “مثل این است (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “آن را ، بگو” (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “مثل این است (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “آن را ، بگو” (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “مثل این است (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “آن را ، بگو” (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “مثل این است (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “آن را ، بگو” (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “مثل این است (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم “آن را ، بگو” (تو مرا گرفتی ، مرا گرفتی)
من فقط می گویم مثل این است

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe