متن آهنگ مینای دل (هما میرافشار) از هایده

خودم تنها تنها دلم چو شام بی فردا دلم
چو کشتیه بی ناخدا بی سینه دریا دلم
تو ای خدای مهربان تو ای پناه بی کسان
به سنگ غم مشکن دگر تو شیشیه مینا دلم
تو هم برو ای بی وفا مبر بر لب نام مرا
دل تنگم بیگانه شد نمیخواهد دیگر تو را
نشان من دیگر مجو حدیث دل دیگر مگو
دلم شکسته زیر پا نمیخواهد دیگر تو را
تو ای خدای مهربان تو ای پناه بیکسان
به سنگ غم مشکن دگر تو شیشه مینا دلم
تو هم برو ای بیوفا مبر بر لب نام…

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe