متن آهنگ مسکن از امیرعلی بهادری

گرگ و میش صبح
بی خوابی ممتد
سست و نیمه پر
شبیه یه شب گرد
بی تو رو تکراره هر روزم اینجا مسمومه هواش
خودمم انگار مُردم،رو قلبم افتاده خراش
هر شب به یاد تو یه مدتی دلخوشی ساعتی
یه کوه خاطرات خط خطی
زخمی تر از اونم که بشه گفت
باز دوباره بغض گرفته گلومو لعنتی
امشب کجای شهرو دعوتی؟بی خیال و راحتی
یه کوه خاطرات خط خطی
زخمی تر از اونم که بشه گفت
باز دوباره بغض گرفته گلومو لعنتی
از تو آینه
دوباره یه دلقک
زل میزنه بهم
نمیزنه لبخند
چشامو بستم رو تصویرم از بس که سنگینه سرم
وسط تنهایی تنهام،از قبل بهم ریخته ترم
هیشکی نموند دور و ورم
سنگینه سرم
هر شب به یاد تو یه مدتی دلخوشی ساعتی
یه کوه خاطرات خط خطی
زخمی تر از اونم که بشه گفت
باز دوباره بغض گرفته گلومو لعنتی
امشب کجای شهرو دعوتی؟بی خیال و راحتی
یه کوه خاطرات خط خطی
زخمی تر از اونم که بشه گفت
باز دوباره بغض گرفته گلومو لعنتی

Music: Peyman Mirzaei
Arrangement: Peyman Mirzaei

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe