متن آهنگ نه نمیخوای آدم شی از آرش ای پی

کافیه
جنگ و دعوا
کافیه
جا چنگ رو اعصاب
نمیخواد با سر
بری تو دیوار
نمیخوام بشنوم
صدای جیغات
میذارم میرمت
نمیخوام دیگه ببینمت
میذارم میرمت
نمیخوام دیگه ببینمت
میدونی کله شقمو
تو با قلبمو
میکنم میندازم دور
تا راحت شی
نمیخوای آدم شی
میذارم میرمت
نمیخوام دیگه ببینمت
میذارم میرمت
نمیخوام دیگه ببینمت
توئه مریضو
چه به منه روانی
تو بغلت
جایی برا هوا نیست
کاش از اول
نمیدیدمت
خستم ازت
حتی از عطر پیرهنت

Music: Arash AP
Lyrics: Arash AP
Arrangement: Shahinsa S

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe