متن آهنگ نگو نمیام از هایده

نگو نگو نمیام
نگو نگو نمیام
امیدو پر دادن دیگه سخته برام
حالا که دست گلدون به ساق گل رسیده
حالا که عطر آشتی تو خونه مون پیچیده
حالا که خوب میدونی دلم هواتو کرده
حالا که بغضو کینه پاشو کنار کشیده
نگو نگو نمیام
نگو نگو نمیام
امیدو پر دادن دیگه سخته برام
آلاله غنچه کرده کاش بودیو میدیدی
کبوتر بچه کرده کاش بودیو میدیدی
گلا چشم انتظارن تا از در برسی تو
گلا غرق بهارن کاش بودیو میدیدی
میگن وقتی قاصدک رو دوش گل سواره
خوشبختی میاره کاش بودیو میدیدی
عمری توی ایوون داره لونه میذاره
میگن اومده کاره کاش بودیو میدیدی
حالا که دست گلدون به ساق گل رسیده
حالا که عطر آشتی تو خونه مون پیچیده
حالا که خوب میدونی دلم هواتو کرده
حالا که بغضو کینه پاشو کنار کشیده
نگو نگو نمیام
نگو نگو نمیام
امیدو پر دادن دیگه سخته برام
نگو نگو نمیام
نگو نگو نمیام
امیدو پر دادن دیگه سخته برام
حالا که دست گلدون به ساق گل رسیده
حالا که عطر آشتی تو خونه مون پیچیده
حالا که خوب میدونی دلم هواتو کرده
حالا که بغضو کینه پاشو کنار کشیده
نگو نگو نمیام
نگو نگو نمیام
امیدو پر دادن دیگه سخته برام
آلاله غنچه کرده کاش بودیو میدیدی
کبوتر بچه کرده کاش بودیو میدیدی
گلا چشم انتظارن تا از در برسی تو
گلا غرق بهارن کاش بودیو میدیدی
میگن وقتی قاصدک رو دوش گل سواره
خوشبختی میاره کاش بودیو میدیدی
عمری توی ایوون داره لونه میذاره
میگن اومده کاره کاش بودیو میدیدی
حالا که دست گلدون به ساق گل رسیده
حالا که عطر آشتی تو خونه مون پیچیده
حالا که خوب میدونی دلم هواتو کرده
حالا که بغضو کینه پاشو کنار کشیده
نگو نگو نمیام
نگو نگو نمیام
امیدو پر دادن دیگه سخته برام

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe